Απόφαση 117054/69 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος υπέρ το έδαφος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων, εφ' ων δια του παρόντος επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιον ορίζεται εις 2 και το ανώτατον ύψος αυτών εις 8,5 m μετρούμενο από της μέσης στάθμης του πέριξ της οικοδομής εδάφους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.