Απόφαση 1356b/91

Απόφαση ΕΠΑ/1356/1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού παραλία Φούρκας νομού Χαλκιδικής περιοχής νότια του οικισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1356/1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού παραλία Φούρκας νομού Χαλκιδικής περιοχής νότια του οικισμού, (ΦΕΚ 908/Δ/1991), 12-12-1991.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ... όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

3. Την οίκοθεν 55254/1988 απόφαση Νομάρχη καθορισμού ορίων και κατηγορίας οικισμού παραλίας Φούρκας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 79/1991 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου Φούρκας.

 

5. Την 13η/1991 συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το 3015/1991 έγγραφο ΙΣΤ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε:

 

Α. Το πολεοδομικό σχέδιο επέκτασης του οικισμού παραλίας Φούρκας στην εκτός των ορίων νότια περιοχή του οικισμού και όπου υπάρχει κοινοτική έκταση.

 

a.1356b.91

 

Β. Τον πολεοδομικό κανονισμό ως εξής:

 

Πολεοδομικός Κανονισμός

 

Άρθρο 1: Αρτιότητα

Άρθρο 2: Όροι δόμησης

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί μετά του Πολεοδομικού σχεδίου που την συνοδεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 31-10-1991.

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.