Απόφαση 55254/88

Απόφαση 55254/1988: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αμολιανής, Παραλία Φούρκας, Ποσειδίου, Ουρανούπολης, Ψακουδίων, Καλυβών Πολυγύρου, Χανιώτης, Ολυμπιάδας, Αγία Μάμαντος, Πορταριάς, Γεροπλατάνου, Αγίου Προδρόμου Πυργαδικίων, Στρατωνίου του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55254/1988: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αμολιανής, Παραλία Φούρκας, Ποσειδίου, Ουρανούπολης, Ψακουδίων, Καλυβών Πολυγύρου, Χανιώτης, Ολυμπιάδας, Αγία Μάμαντος, Πορταριάς, Γεροπλατάνου, Αγίου Προδρόμου Πυργαδικίων, Στρατωνίου του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 128/Δ/1988), 12-02-1988.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/19) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής κατά τις συνεδριάσεις: 23/1987, 27/1987.

 

7. Τις αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων:

 

47/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας για τον οικισμό Παραλία Φούρκας
21/1987 και 24/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλάνδρας για τον οικισμό Ποσειδίου.
1/1978 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ουρανούπολης για τον οικισμό Ουρανούπολη.
65/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμύλιας για τον οικισμό Ψακούδια.
132/1987 και 152/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου για τον οικισμό Καλύβες.
5/1985, 25/1985, 7/1986, 18/1986, 45/1987, 51/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Χανιώτης για τον οικισμό Χανιώτης.
29/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολυμπιάδας για τον οικισμό Ολυμπιάδα.
21/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Μάμαντος για τον οικισμό Αγία Μάμα.
17/1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πορταριάς για τον οικισμό Πορταριάς.
17/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γεροπλατάνου για τον οικισμό Γεροπλάτανο.
31/1985 του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργαδικίων για τον οικισμό Αγίου Προδρόμου Πυργαδικίων.
510/1986 έγγραφο της Κοινότητας Στρατωνίου για τον οικισμό Στρατώνι.

 

8. Για τον οικισμό Αμολιανής δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ούτε στάλθηκε απόφαση Κοινοτικού τους Συμβουλίου παρ' όλο που παρήλθαν οι προθεσμίες, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς ως εξής:

 

1. Τον οικισμό Αμολιανής: δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό ενδιαφέρων, μεσαίος.

2. Τον οικισμό παραλία Φούρκας: περιαστικός, διάσπαρτος, τουριστικός ή παραλιακός μικρός, αδιάφορος, δυναμικός.

3. Τον οικισμό Ποσείδι: περιαστικός, διάσπαρτος, τουριστικός ή παραλιακός μικρός, αδιάφορος.

4. Τον οικισμό Ουρανούπολη: δυναμικός, συνεκτικός, τουριστικός, ή παραλιακός, ενδιαφέρων, μεσαίος.

5. Τον οικισμό Ψακούδια: περιαστικός, διάσπαρτος, παραλιακός, ή τουριστικός μικρός, αδιάφορος, δυναμικός.

6. Τον οικισμό Καλύβες: περιαστικός, διάσπαρτος, παραλιακός, ή τουριστικός μεσαίος, αδιάφορος.

7. Τον οικισμό Χανιώτης: δυναμικός, παραλιακός ή τουριστικός, συνεκτικός μεσαίος, αδιάφορος.

8. Τον οικισμό Ολυμπιάδα: δυναμικός, παραλιακός ή τουριστικός, διάσπαρτος μεσαίος, αδιάφορος.

9. Τον οικισμό Αγίας Μάμας: δυναμικός, συνεκτικός, μεσαίος, αδιάφορος.

10. Τον οικισμό Πορταριά: δυναμικός, συνεκτικός, μεγάλος, αδιάφορος.

11. Τον οικισμό Γεροπλάτανος: συνεκτικός, μεσαίος, φθίνων, αδιάφορος.

12. Τον οικισμό Αγίου Προδρόμου Πυργαδικίων: συνεκτικός, μικρός, φθίνων, αδιάφορος.

13. Τον οικισμό Στρατώνι: συνεκτικός, παραλιακός, στάσιμος, αδιάφορος.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του Νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 ή 1:2000 που αποτελούν στοιχεία αναπόσπαστα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και αρτιότητα οικοπέδων:

 

α. Για τους οικισμούς: Πορταριάς, Γεροπλατάνου, Ουρανούπολης: αρτιότητα 300 m2.

 

β. Για τους οικισμούς: Αγία Μάμα, Αγίου Προδρόμου, Πυργαδικίων: αρτιότητα 500 m2.

 

γ. Για τους οικισμούς: Παραλία Φούρκας, Ποσείδι, Ψακούδια: αρτιότητα 1000 m2.

 

δ. Για τους οικισμούς: Στρατώνι και Αμολιανή: αρτιότητα στο συνεκτικό (υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο) 300 m2 και στο διάσπαρτο αρτιότητα 500 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Αμολιανή βλέπε υπ' αριθμόν 57582/1989 απόφαση (ΦΕΚ 688/Δ/1989).

 

ε. Για τον οικισμό Ολυμπιάδα: αρτιότητα στο συνεκτικό (υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο Υπουργείου Γεωργίας) 300 m2 και στο διάσπαρτο αρτιότητα 1000 m2.

 

στ. Για τον οικισμό Χανιώτη: αρτιότητα ως έχει στο υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο, συνεκτικό και στο διάσπαρτο αρτιότητα 1000 m2.

 

ζ. Για τον οικισμό Καλύβες:

 

α) αρτιότητα στο κάτω του επαρχιακού τμήματος οικισμό: στο συνεκτικό 500 m2 και στο διάσπαρτο 1000 m2.

β) Στο πάνω του επαρχιακού δρόμου τμήμα: αρτιότητα στο συνεκτικό 500 m2 και στο διάσπαρτο 2000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στην παράγραφο Α1.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης, που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή από τα Πολεοδομικά Γραφεία Νέων Μουδανιών και Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Σε όσους από τους παραπάνω οικισμούς εφάπτονται οικόπεδα σε Εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, θα πρέπει οι οικοδομές των οικοπέδων αυτών να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από το όριο της απαλλοτρίωσης της οδού και εφ' όσον δεν υπάρχει απαλλοτρίωση από το όριο της οδού.

 

Για τον οικισμό παραλία Φούρκας επιβάλλεται πρασιά 3 m εκατέρωθεν στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στους ανώνυμους δρόμους που αρχίζουν από την οικία Θεμιστοκλή Κατσαπαντέρα μέχρι το χείμαρρο (εστιατόριο Ιωάννη Κωνσταντάκη) και από την οικία Χρήστου Γκούσδουβα μέχρι τη διασταύρωση με το επαρχιακό δίκτυο.

 

Για τον οικισμό Ψακούδια για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής αδείας θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία ως δικαιολογητικό και έγκριση του Δασαρχείου.

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.55254.88

 

Πολύγυρος, 22-01-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.