Απόφαση 148188/81

Απόφαση 148188/1981: Χαρακτηρισμός ως οικιστικής της περιοχής ΜΠΑΛΕ της Κοινότητος Κοξαρέ (με κωδικό αριθμό 710701)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 148188/1981: Χαρακτηρισμός ως οικιστικής της περιοχής ΜΠΑΛΕ της Κοινότητος Κοξαρέ (με κωδικό αριθμό 710701), (ΦΕΚ 745/Δ/1981), 17-12-1981.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το 17214/257/1981 έγγραφο της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος περί της μελέτης οικιστικής περιοχής ΜΠΑΛΕ για τη μεταφορά του οικισμού Ατσιπάδων νομού Ρεθύμνης.

 

2. Την 146402/1981 έγγραφη ειδοποίηση περί συντάξεως της σχετικής μελέτης.

 

3. Το 83/24-07-1981 έγγραφο της υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως Κρήτης περί απόψεων για το χαρακτηρισμό ως οικιστικής της περιοχής ΜΠΑΛΕ της Κοινότητας Κοξαρέ.

 

4. Την από 23-07-1981 έκθεση αυτοψίας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Υπουργείου Γεωργίας του νόμου 947/1979.

 

5. Την 4η πράξη του 9ου πρακτικού της 27-08-1981 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Τμήματος νομού Ρεθύμνης περί γνωμοδοτήσεως για το χαρακτηρισμό ως οικιστικής της περιοχής ΜΠΑΛΕ της Κοινότητος Κοξαρέ.

 

6. Το άρθρο 14 του νόμου 947/1979 περί Οικιστικών περιοχών.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 35/1979 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τους οικείους Νομάρχες των Νομών Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων και Ηρακλείου, δια τον χαρακτηρισμό περιοχών ως οικιστικών, αποφασίζουμε:

 

Χαρακτηρίζουμε την περιοχή ΜΠΑΛΕ (με κωδικό αριθμό 710701) ως οικιστική, όπως φαίνεται στα συνημμένα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα με τα στοιχεία 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 9 - 10 - 1 εμβαδού 150.000 m2.

 

Η περιοχή ΜΧ με στοιχεία 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -1 έχει εμβαδόν 72.500 m2 και προορίζεται για την οργάνωση 51 οικοπέδων με όλες τις απαραίτητες κοινόχρηστες λειτουργίες. Η ζώνη αυτή θα αναπτυχθεί δια της ασκήσεως ενεργού Πολεοδομίας με απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών της εκτάσεως των 72.500 m2 και με την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής.

 

Η έκταση με στοιχεία 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 12 - 11 - 2 εμβαδού 77.500 m2 χαρακτηρίζεται ως ελεύθερος χώρος μελλοντικού καθορισμού για την πιθανή επέκταση του νέου αυτού οικισμού.

 

Η Ζώνη ΜΧ ενεργού Πολεοδομίας εκτάσεως 72.500 m2 και η κατανομή των χρήσεων θα γίνει με βάση τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους και την απαιτουμένη απόσταση των 30 m από τον άξονα της Εθνικής Οδού, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την οργάνωση ενός προτύπου αγροτικού χωριού με όλες τις απαραίτητες κοινόχρηστες λειτουργίες.

 

Οι λειτουργίες που προτείνονται είναι: Κατοικία - Εμπορικά καταστήματα - αναψυκτήριο - σχολείο - παιδικός σταθμός - θρησκευτικός χώρος.

 

a.148188.81

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 10-09-1981

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.