Απόφαση 17542/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Ηρακλείου (Αττικής) στα οικοδομικά τετράγωνα 231Α, 398, 240Β, 240Γ, 247, 247Α, 247Β, 247Γ και Δήμου Μεταμόρφωσης (Αττικής) στα οικοδομικά τετράγωνα 398, 436, 119, 106, 107, 117 για:

 

α. Την μετατόπιση, κατάργηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και τον καθορισμό νέων, και τη διάσπαση των ως άνω οικοδομικών τετραγώνων που αριθμούνται ως εξής:

 

Το οικοδομικό τετράγωνο 398 (Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης), διασπάται στα οικοδομικά τετράγωνα 398Α (Δήμου Μεταμόρφωσης) και 398Β, Δήμου Ηρακλείου.
Το οικοδομικό τετράγωνο 107 (Δήμου Μεταμόρφωσης), διασπάται στα οικοδομικά τετράγωνα 107Α και 107Β.
Το οικοδομικό τετράγωνο 247 Δήμου Ηρακλείου, διασπάται στα οικοδομικά τετράγωνα Α.247, Β.247, Γ.247, Δ.247, Ε.247.
Το οικοδομικό τετράγωνο 247Α Δήμου Ηρακλείου, διασπάται στα οικοδομικά τετράγωνα 247Α1, 247Α2, 247Α3, 247Α4, 247Α5, 247Α6, 247Α7, 247Α8 και 247Α9.
Το οικοδομικό τετράγωνο 247Β Δήμου Ηρακλείου, διασπάται στα οικοδομικά τετράγωνα 247Β1, 247Β2, 247Β3, 247Β4, 247Β5.
Το οικοδομικό τετράγωνο 247Γ Δήμου Ηρακλείου, διασπάται στα οικοδομικά τετράγωνα 247Γ1 και 247Γ2.
Δημιουργείται νέο οικοδομικό τετράγωνο 231Γ, Δήμου Ηρακλείου.

 

Για τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση και αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος άρθρου, παραμένει η ισχύουσα αρίθμηση.

 

β. Τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων στα οικοδομικά τετράγωνα 231Γ, 247Γ2, (παλαιό 247Γ) και την επέκταση χώρου πλατείας μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 240Α και της οδού Κορυτσάς, Δήμου Ηρακλείου.

 

γ. Τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α (τμήμα του παλαιού 107), Δήμου Μεταμόρφωσης.

 

δ. Τον καθορισμό χώρων Γυμνασίου και Λυκείου στο οικοδομικό τετράγωνο 247Α5 (τμήμα του παλαιού οικοδομικού τετραγώνου 247Α), Δήμου Ηρακλείου και χώρου σχολείου στο οικοδομικό τετράγωνο 117 Δήμου Μεταμόρφωσης.

 

ε. Τον χαρακτηρισμό και τη δημιουργία πεζοδρόμων.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα 4 σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 που είναι θεωρημένα από τη διευθύντρια της διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

a.17542.93Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.