Απόφαση 175700/16 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Δήλωσης Χαρακτηριστικών Αειφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δήλωση Χαρακτηριστικών Αειφορίας

 

Επωνυμία:

Έτος αναφοράς:

(Ονομασία συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας ή Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας)

α/α

Είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού

Ποσότητα αειφόρου βιοκαυσίμου ή βιορευστού (ΜΤ)

Πρώτη ύλη

Τόπος καλλιέργειας ή τόπος προέλευσης πρώτων υλών

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CO2EQ/MJ)

Καθαρή εξοικονόμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε g CO2EQ/MJ

Χρήση

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.