Απόφαση 175700/16 - Άρθρο p4

Παράρτημα ΙV


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προς:

 

Ημερομηνία:

 

Επωνυμία εταιρεία


Αριθμός φορολογικού μητρώου


Διεύθυνση


Τηλέφωνο


Τηλεομοιότυπο (fax)


Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)


 

Ορίζεται, για την εταιρεία __________ (επωνυμία εταιρείας), υπεύθυνος υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με την απόφαση __________ (αριθμός και ΦΕΚ της παρούσας απόφασης), ως ακολούθως:

 

Στοιχεία υπευθύνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας

Όνομα


Επώνυμο


Τηλέφωνο


Τηλεομοιότυπο (fax)


Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)


 

Τόπος


 

Σφραγίδα εταιρείας

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα


 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.