Απόφαση 184182/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υποβολή και εξέταση ενστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

 

2. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου αναστέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

 

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει επί της ένστασης και τυχόν τροποποίησης ή ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου εντός 60 ημερολογιακών ημερών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.