Απόφαση 184182/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία επιβολής προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων, στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ 3516), υπέρ Πράσινου Ταμείου. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την διαδικασία της υπ' αριθμόν 4503/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο β' του νόμου 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182/Α/2010) (ΦΕΚ 3184/Β/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.