Απόφαση 19570/90

Απόφαση 19570/594/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης της Πολεοδομικής Ενότητας 6 της κοινότητας Νέας Μάκρης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19570/594/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης της Πολεοδομικής Ενότητας 6 της κοινότητας Νέας Μάκρης, (ΦΕΚ 567/Δ/1990), 16-10-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων.

 

5. Την 67/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

6. Τα Πρακτικά 39 της 28ης Συνεδρίας από 06-09-1990 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης της 6ης Πολεοδομικής Ενότητας της Κοινότητας Νέας Μάκρης αυξάνοντας το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος από 8.5 m σε 8.6 m.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 24-09-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.