Απόφαση 1965/88

Απόφαση 1965/1462/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Φαλελιανά - Κωλένη και Κοτσιανά του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1965/1462/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Φαλελιανά - Κωλένη και Κοτσιανά του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 313/Δ/1988), 27-04-1988.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την από 17-03-1988 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την 28/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Ι.1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς Φαλελιανών, Κωλένης και Κοτσιανών ως ακολούθως:

 

Φαλελιανά: Ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

Κοτσιανά: Ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, διάσπαρτος, μικρός.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των παραπάνω οικισμών με τα στοιχεία:

 

Φαλελιανά: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1.

Κοτσιανά: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1.

Κωλένης: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1.

 

τα οποία αντιστοιχούν:

 

Φαλελιανά:

 

1. Οικία Κρομυδάκη Αθηνά.

2. Οικία Κρομυδάκη Βαγγέλη.

3. Οικία Πατεράκη Αντώνη.

4. Οικία Γοναλάκη Νικολάου.

5. Ακολουθούμε το δρόμο με κατεύθυνση Νότια και στη μικρή γέφυρα ορίζουμε σημείο 5.

6. Η προβολή του σημείου 5 Δυτικά του δρόμου και σε βάθος 50 m.

7. Διατηρούμε την απόσταση των 50 m από το δρόμο και ορίζουμε σημείο 7 την προβολή του σημείου 8 στην παραπάνω απόσταση των 50 m.

8. Αλώνι ιδιοκτησίας Καπαράκη Βαγγέλη.

9. Η προβολή του σημείου 8 στο δρόμο.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Κοτσιανά:

 

1. Αλώνι ιδιοκτησίας Γοναλάκη Λούλας.

2. Αποθήκη Βιολάκη Μαν. του Αρτέμη.

3. Αποθήκη Βιολάκη Γεωργίου του Μιχαήλ.

4. Σημείο επί του δρόμου που οδηγεί στο Νεκροταφείο του οικισμού και σε απόσταση 50 m από τη διασταύρωσή του με τον κοινοτικό δρόμο.

5. Παλιός μύλος ιδιοκτησίας Χατζηδάκη Ελευθέριου.

6. Οικία Καστανάκη Αντώνη.

7. Οικία Μιχαλογιαννάκη Βαγγέλη.

8. Η προβολή του σημείου 9 Ανατολικά του δρόμου σε βάθος 100 m.

9. Σημείο στη γέφυρα του δρόμου.

10. Αποθήκη Φαντάκη Μαν.

11. Οικία Σκανταλάκη Νικολάου.

12. Ακολουθούμε το δρόμο που οδηγεί στο κέντρο του οικισμού και ορίζουμε σημείο 12 στην οικεία Φαντάκη Μιχάλη.

13. Αποθήκη Βιολάκη Γεωργίου του Μιχαήλ.

14. Η προβολή του σημείου 15 Ανατολικά του δρόμου σε βάθος 30 m.

15. Η προβολή του σημείου 1 επί του δρόμου.

 

Κωλένη:

 

1. Δημοτικό σχολείο.

2. Η προβολή του σημείου 1 δυτικά και σε βάθος 100 m από το δρόμο.

3. Οικία Γρηγοράκη Ιωάννη.

4. Βορειοδυτικά γωνία νεκροταφείου.

5. Οικία Γοναλάκη Δημητρίου.

6. Οικία Τσοντάκη Μανούσου.

7. Οικία Πατακού Στυλιανού.

8. Ακολουθούμε τον Εθνικό δρόμο και ορίζουμε σημείο 8 την οικία Τσοντάκη Ηλία.

9. Οικία Κοτσιφάκη Εμμανουήλ.

10. Ακολουθούμε τον Εθνικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση προς Φαλελιανά και συνεχίζουμε επί του Κοινοτικού δρόμου παρακάμπτοντας το Νεκροταφείο και ορίζουμε σημείο 10 τη Βορειοδυτική γωνία.

11. Η Νοτιοανατολική γωνία του Νεκροταφείου.

12. Οικία Σκουνάκη Δημητρίου.

13. Η προβολή του σημείου 12 Ανατολικά και σε βάθος 50 m.

14. Η προβολή του σημείου 1 Ανατολικά και σε βάθος 50 m.

 

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Τα παραπάνω όρια φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής, συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί για 15 μέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε του ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους δόμησης και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από το ) που τροποποιεί το προηγούμενο:

 

Για τους οικισμούς Φαλελιανά, Κωλένη και Κοτσιανά ορίζεται αρτιότητα 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση στους εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσιεύσεως του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους οικισμούς Φαλελιανά, Κωλένη και Κοτσιανά ορίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 31-03-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.