Απόφαση 203/87

Απόφαση ΧΕ/203/1987: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα, Μαγούλα, Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου επαρχίας Πάτρας, νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΧΕ/203/1987: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα, Μαγούλα, Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου επαρχίας Πάτρας, νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 884/Δ/1987), 15-09-1987.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που αφορά τροποποίηση, των από 24-04-1985 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών του Νομού Αχαΐας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την 11/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Καστριτσίου.

 

6. Την 12/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατηγοριοποίηση των οικισμών Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα, Μαγούλα, της Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: Περιαστικοί, όχι Παραλιακοί, όχι τουριστικοί.
Βαθμός προστασίας: Αδιάφοροι (Β3).
Δυναμικότητα: Δυναμικοί (Γ1) Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα. Στάσιμος γ) (Γ2) Μαγούλα.
Βαθμός διασποράς: Συνεκτικοί (Δ1).
Μέγεθος: Μεσαίοι (6) Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα. Μικρός: Μαγούλα (Ε1).

 

Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα και Μαγούλα του νομού Αχαΐας όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει την απόφαση που φέρει τη σφραγίδα του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987). Και για τους οικισμούς Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα, αρτιότητα γηπέδου 1000 m2 Μαγούλα αρτιότητα 500 m2.

 

4. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

5. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Με την υπογραφή της απόφασης αυτής καταργείται η 2151/1986 απόφαση Νομάρχη που αναφέρεται στον οικισμό Κάτω Καστρίτσι, Ρουμελιώτικα, Μαγούλα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.203.87

 

Πάτρα, 01-09-1987

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5959/1999 απόφαση (ΦΕΚ 490/Δ/1999), με την υπ' αριθμόν 12044/2001 απόφαση (ΦΕΚ 108/Δ/2001), με την υπ' αριθμόν 11841/2009 απόφαση (ΦΕΚ 557/ΑΑΠ/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.