Απόφαση 2047/93

Απόφαση 2047/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον Οικισμό Μελισσίου νομού Κορινθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2047/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον Οικισμό Μελισσίου νομού Κορινθίας, (ΦΕΚ 1273/Δ/1993), 06-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Κορινθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 413/Δ/1985) και από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικών διαταγμάτων περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων οικισμών δόμησης και από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) και ειδικότερα το άρθρο 4.

 

2. Την υπ' αριθμόν 7629/1985 απόφαση για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Νομού Κορινθίας που έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Το υπ' αριθμόν 4813/1993 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 65/1992, 68/1992 και 76/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελισσίου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 8/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κόρινθος, 01-10-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.