Απόφαση 2106/86

Απόφαση 2106/1986: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγορία των οικισμών: α) Όρνος - Άι Γιάννης Δήμου Μυκόνου, β) Άγιος Στέφανος Δήμου Μυκόνου, γ) Τούρλος Δήμου Μυκόνου, δ) Πλατύς Γυαλός Δήμου Μυκόνου, ε) Άνω Μερά Κοινότητας Άνω Μεράς, της νήσου Μυκόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2106/1986: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγορία των οικισμών: α) Όρνος - Άι Γιάννης Δήμου Μυκόνου, β) Άγιος Στέφανος Δήμου Μυκόνου, γ) Τούρλος Δήμου Μυκόνου, δ) Πλατύς Γυαλός Δήμου Μυκόνου, ε) Άνω Μερά Κοινότητας Άνω Μεράς, της νήσου Μυκόνου, (ΦΕΚ 497/Δ/1986), 06-06-1986.

 

Η Νομάρχης Κυκλάδων

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των Ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την απόφαση 87/1985 του Δήμου Μυκονίων και την με αριθμό 125/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την απόφαση της Κοινότητας Άνω Μεράς 42/1985 και την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αριθμό 126/1985, αποφασίζουμε:

 

Κατατάσσουμε τους παρακάτω οικισμούς στις κατηγορίες:

 

α) Οικισμός Ορνός: Παραλιακός, Διάσπαρτος, Μικρός, Δυναμικός, Ενδιαφέρων.

β) Οικισμός Άγιος Στέφανος: Παραλιακός, Διάσπαρτος, Μικρός, Δυναμικός, Ενδιαφέρων.

γ) Οικισμός Τούρλος: Παραλιακός, Διάσπαρτος, Μικρός, Δυναμικός, Ενδιαφέρων.

δ) Οικισμός Πλατύς Γυαλός: Παραλιακός, Διάσπαρτος, Μικρός, Δυναμικός, Ενδιαφέρων.

ε) Οικισμός Άνω Μερά: Ενδιαφέρων, Δυναμικός, Διάσπαρτος, Μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών:

 

α) Ορνού - Άι Γιάννη νήσου Μυκόνου.

β) Αγίου Στεφάνου νήσου Μυκόνου.

γ) Τούρλου νήσου Μυκόνου.

δ) Πλατύ Γυαλού νήσου Μυκόνου.

ε) Άνω Μερά νήσου Μυκόνου, όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά (Αεροφωτογραφία για την Άνω Μερά) με κλίμακα:

 

α) 1/4000 (Όρνος - Άι Γιάννη).

β) 1/4000 (Άγιο Στέφανο).

γ) 1/4000 (Τούρλος).

δ) 1/4000 (Πλατύς Γυαλός).

ε) 1/2000 περίπου (Άνω Μερά),

 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάση στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγχου.

 

a.2106.86.1

a.2106.86.2

a.2106.86.3

a.2106.86.4

a.2106.86.5

 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης:

 

Α. Γενικοί Όροι Δόμησης

 

Α1) Εντός των ορίων των παραπάνω οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) η δε αρτιότητα γηπέδου καθορίζεται σε 1.000 m2.

 

Α2) Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με το όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Β1) Επικάλυψη

 

Τρόπος: Δώμα.

Υλικά: Μπετόν - Παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα).

Χρώμα: Λευκό.

 

Β2) Όψεις

 

Εμφανή υλικά: σοβάς ή Πέτρα (χωρίς οδηγούς).

Χρώμα: λευκά υδροχρώματα.

 

Β3) Εξώστες ανοιχτοί

 

Πλάτος: 1,00 m Μέγιστο.

Μήκος: όχι μεγαλύτερο από το 1/3 του μήκους της όψης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 m.

 

Αποκλείονται οι γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο.
Αποκλείονται τα προστεγάσματα (μαρκίζες).
Επιτρέπεται το στεγάδι.

 

Β4) Στηθαία - Κιγκλιδώματα

 

α) Δώματος: Στηθαίο χτισμένο, το ύψος του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 cm. Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους πόντους.

 

β) Εξώστη: Β1 - Βεράντα: Χτισμένο ή Ξύλινο Κιγκλίδωμα.

Β2 - Πρόβολοι: Ξύλινο Κιγκλίδωμα.

 

γ) Σκάλα: Χτισμένο ή ξύλινο.

 

Β5) Ανοίγματα (εξωτερικά)

 

Αναλογία στο σύνολο των όψεων: 15%.
Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην αναλογία ύψος προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 τα παράθυρα και 2,5/1 οι πόρτες.
Τα παραπάνω ποσοστά μετατρέπονται (με έγκριση Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις.
Το ελάχιστο πλάτος (φέροντα στοιχεία) των τοξωτών κατασκευών (βόλτα ή καμάρες) ορίζονται σε 0,50 m.
Τα ανοίγματα των καταστημάτων θα πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων.

 

Β6) Κουφώματα (εξωτερικά)

 

Υλικό: Ξύλο.
Τύπος: Ταμπλαδωτά ή Καρφωτά (σανιδωτά).
Χρώμα: Πράσινο - μπλε - καφεκόκκινο.
Επιτρέπεται ο φεγγίτης.
Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα.
Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα υποδιαιρούνται με 2 τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους.

 

Β7) Περίφραξη

 

Τύπος: Χαμηλός μαντρότοιχος.

Υλικά: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη.

Χρώμα: Λευκό (σοβάς).

 

Β8) Γενικά

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών έγχρωμων επιγραφών (Καταστήματα - Επιχειρήσεις) μεγίστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος του ανοίγματος που αντιστοιχούν. Ο φωτισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (spots). Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου νέον.

 

Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οποιουσδήποτε χώρους πλην των ισογείων χώρων κέντρων αναψυχής - Εστιατορίων, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, από άποψη χρώματος, μορφής και υλικού.

 

Γ) α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ερμούπολη, 27-03-1986

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.