Απόφαση 21419/91

Απόφαση 21419/292/1991: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές Πάτημα και Τσακάλι Κοινότητας Μαγούλας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21419/292/1991: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές Πάτημα και Τσακάλι Κοινότητας Μαγούλας Αττικής, (ΦΕΚ 860/Δ/1991), 22-11-1991.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 217/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Δ/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979.

 

5. Τον νόμου 1337/1983 περί επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές ρυθμίσεις.

 

6. Τον νόμου 1512/1985 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης πολεοδομικών διατάξεων.

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

8. Την με αριθμό 7279/956/1991 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής περί συγκροτήσεως Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των περιοχών Πάτημα και Τσακάλι Κοινότητας Μαγούλας (ΦΕΚ 103/Δ/1989) και την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Μαγούλας (ΦΕΚ 626/Δ/1988).

 

10. Τις με αριθμούς 69/1990, 70/1990 και 103/1990 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 14415/205/1991 Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την με αριθμό 26/1991 (θέμα 31ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 18-10-1991.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.