Απόφαση 2188/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιτρεπόμενες χρήσεις γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όλη η πόλη χωρίζεται σε τρεις τομείς χρήσεων γης:

 

1. Τομέας κεντρικών λειτουργιών και συνοικιακών πολεοδομικών κέντρων.

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους, που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το διακριτικό Κ επιτρέπονται οι χρήσεις του Πολεοδομικού κέντρου, κεντρικές λειτουργίες πόλης όπως καθορίζονται με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από τα κέντρα διασκέδασης, πρατήρια βενζίνης, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, συνεργεία επισκευής, συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α που συνοδεύει την απόφαση (επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Β που συνοδεύει την απόφαση). Εκ των χρήσεων που απαγορεύονται επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των ήδη νομίμως υπαρχουσών και λειτουργουσών μέχρι σήμερα χρήσεων, μέχρι της νομίμου λήξης της άδειας ασκήσεως αυτών, μη δυναμένης της άδειας αυτής να ισχύσει περαιτέρω με οιανδήποτε διαφορετική εταιρική μορφή ή επωνυμία.

 

Σημειώνεται ότι η ζώνη που περιλαμβάνεται εντός της γραμμής, με την οποία οριοθετείται η χρήση με το διακριτικό Κ, δεν είναι ποσοτική αλλά ενδεικτική και περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην οδό που περιλαμβάνεται εντός του ορίου.

 

2. Τομέας γενικής κατοικίας.

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το διακριτικό Α επιτρέπονται οι χρήσεις Γενικής Κατοικίας όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από τα πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής, συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α που συνοδεύει την απόφαση (επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Β που συνοδεύει την απόφαση).

 

Εκ των χρήσεων που απαγορεύονται επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των ήδη νομίμως υπαρχουσών και λειτουργουσών μέχρι σήμερα χρήσεων, μέχρι της νομίμου λήξης της αδείας ασκήσεως αυτών, μη δυναμένης της άδειας αυτής να ισχύσει περαιτέρω με οιανδήποτε διαφορετική εταιρική μορφή ή επωνυμία.

 

Σημειώνεται ότι η ζώνη που περιλαμβάνεται εντός της γραμμής, με την οποία οριοθετείται η χρήση με το διακριτικό Α δεν είναι ποσοτική αλλά ενδεικτική και περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην οδό που περιλαμβάνεται εντός του ορίου.

 

3. Τομέας αμιγούς κατοικίας.

 

Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή αναθεώρησης επιτρέπονται οι χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Εκ των χρήσεων υπαρχουσών και λειτουργουσών μέχρι σήμερα χρήσεων, μέχρι της νομίμου λήξης της άδειας ασκήσεως αυτών, μη δυναμένης της αδείας αυτής να ισχύει περαιτέρω με οιανδήποτε διαφορετική εταιρική μορφή ή επωνυμία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.