Απόφαση 21/96

Απόφαση 21/168/1996: Τροποποίηση χρήσεων γης σε ολόκληρο το σχέδιο Κατερίνης νομού Πιερίας (αναθεώρηση και επέκταση) ως προς τη λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών χαμηλής όχλησης που υφίστανται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21/168/1996: Τροποποίηση χρήσεων γης σε ολόκληρο το σχέδιο Κατερίνης νομού Πιερίας (αναθεώρηση και επέκταση) ως προς τη λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών χαμηλής όχλησης που υφίστανται, (ΦΕΚ 131/Δ/1996), 12-02-1996.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τη με αριθμό 197/1994 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία γνωμοδοτεί για τροποποίηση χρήσεως γης σε ολόκληρο το σχέδιο Κατερίνης.

 

6. Τη με αριθμό 292/1994 εμμονή στην 197/1994 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης των χρήσεων γης σε όλο το σχέδιο της Κατερίνης και συγκεκριμένα για την παραμονή όλων των υφισταμένων σήμερα χρήσεων συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών χαμηλής όχλησης έως ότου δημιουργηθεί κατάλληλος βιοτεχνικός χώρος για τη μεταφορά της και εκδοθεί νέα απόφαση που να το καθορίζει.

 

7. Την από 13-12-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία δε δέχεται την άποψη του Δήμου Κατερίνης, όπως διατυπώθηκε στην 197/1994 και 292/1994 γνωμοδοτήσεις του και σύμφωνα με την εισήγηση την υπηρεσίας όπως διατυπώνεται στην TΠ/2972/12-06-1995 εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των χρήσεων γης ολόκληρου του σχεδίου Κατερίνης σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Δήμου Κατερίνης όπως διατυπώνεται παραπάνω στην παράγραφο 6 της παρούσης.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί μετά τη δημοσίευσή της στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας για 15 ημέρες.

 

Κατερίνη, 22-01-1996

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 2319/1999 απόφαση του ΣτΕ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.