Απόφαση 23720/15 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού - Πολιτισμού - Εθελοντισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού-Εθελοντισμού προάγει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις τους, διοργανώνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κύκλους πολιτιστικών γεγονότων εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, διαχειρίζεται δημοτικούς χώρους για τον παραπάνω σκοπό και σχεδιάζει προγράμματα τουριστικής δράσης και προβολής του δήμου, ανάπτυξης υποδομών και αναπτύσσει εθνικές και διεθνείς δράσεις και συνεργασίες για τον σκοπό αυτό. Επίσης, μεριμνά για την προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών, των νέων και όλων των κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την ενθάρρυνση και ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των εθελοντικών αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών δράσεων.

 

Ειδικότερα το τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Αρμοδιότητες Πολιτισμού

 

1) Έχει την ευθύνη λειτουργίας όλων των τμημάτων καλλιτεχνικής παιδείας και επιμόρφωσης, όπως το ωδείο, τα εργαστήρια Εικαστικών, των Βιβλιοθηκών κ.α.

 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2) Φροντίζει για την επιτυχή πραγματοποίηση των κάθε είδους εξετάσεων και συντάσσει τα πρακτικά τους.

 

3) Φροντίζει για την άρτια λειτουργία τόσο των αναγνωρισμένων όσο και των μη αναγνωρισμένων μουσικών τμημάτων.

 

4) Εισηγείται στο Υπουργείο Πολιτισμού τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων.

 

5) Χορηγεί μετά το τέλος των σπουδών αναγνωρισμένους τίτλους.

 

6) Εισηγείται την πρόσληψη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού

 

7) Συντάσσει τα προγράμματα μαθημάτων των τμημάτων και φροντίζει την σύνταξη κι αποστολή των δικαιολογητικών για τους ελέγχους στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

8) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των εκάστοτε λειτουργούντων δημοτικών μουσικών σχημάτων (όπως φιλαρμονική, δημόσια χορωδία, ορχήστρα κ.λ.π.). Μεριμνά για την πλήρη και αποδοτική δραστηριότητα και δημοτικών μουσικών συγκροτημάτων.

 

9) Μεριμνά για την οργάνωση της συμμετοχής του Δήμου σε ευρύτερα μουσικά σχήματα για την λειτουργία των οποίων συνεργάζονται και άλλοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα.

 

10) Υπάρχει αμφίδρομη σχέση κάλυψης όλων των Δημοτικών Μουσικών Συγκροτημάτων. Τα μέλη των Δημοτικών Μουσικών Συγκροτημάτων, όταν αυτό είναι απαραίτητο, μετέχουν στις συναυλίες των υπόλοιπων συγκροτημάτων.

 

11) Φροντίζει για τη συμμετοχή των εκάστοτε λειτουργούντων μουσικών συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό και την προώθηση των προγραμμάτων ανταλλαγών.

 

12) Μεριμνά για την σύσταση, εκπαίδευση, κατάρτιση και εμφάνιση της Φιλαρμονικής

 

13) Εισηγείται την δημιουργία υποδομών (π.χ. κατασκευή εξεδρών και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους υπαίθριους χώρους κ.α.) στην αρμόδια Διεύθυνση.

 

14) Οργανώνει μουσικές διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και προβολές σε συνεργασία με τα εκάστοτε λειτουργούντα Δημοτικά Μουσικά Συγκροτήματα και με φορείς της πόλης.

 

15) Μεριμνά για την προβολή νέων καλλιτεχνών της πόλης που ασχολούνται με τη μουσική.

 

16) Συμβάλλει στην έρευνα, αναζήτηση και παρουσίαση όλων των μορφών μουσικής έκφρασης.

 

17) Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης και της προβολής και διαφύλαξης των μουσικών συλλογών.

 

18) Διοργανώνει κάθε είδους πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κύκλους εκδηλώσεων με εθνική ή διεθνή εμβέλεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και φροντίζει για την πραγματοποίηση αυτών.

 

19) Οργανώνει την συμμετοχή του Δήμου σε διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και εκπροσωπεί το Δήμο σε πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς φορείς και ενώσεις εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα.

 

20) Εισηγείται την επιλογή των χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις και επιμελείται την κατάλληλη διαμόρφωσή τους.

 

21) Συντάσσει τα συμφωνητικά συνεργασίας με τους φορείς και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και παρακολουθεί την εκτέλεση και τήρηση των όρων συμφωνίας. Τηρεί αρχείο των συμφωνητικών αυτών στις εκδηλώσεις του Δήμου.

 

22) Μεριμνά για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων πολιτισμού, όπως τα Δημοτικά Θέατρα (κλειστό υπαίθριο), Καπνομάγαζο, Παλαιό Νοσοκομείο, Μύλος Μασούρα, Βιβλιοθήκη, Αποθήκες ΚΥΔΕΠ, Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, Αποθήκες ΟΣΕ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κ.α.

 

23) Διαμορφώνει και επιμελείται χορηγικά προγράμματα-προτάσεις για το ετήσιο πρόγραμμα. Συνεργάζεται με τους χορηγούς και τηρεί αρχείο χορηγιών.

 

24) Μεριμνά για την αξιοποίηση των εθελοντών και την ένταξη τους στο οργανωτικό κομμάτι των εκδηλώσεων.

 

25) Μεριμνά για την επιστημονική τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή της Αρχαίας Θράκης

 

26) Προβαίνει στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού και βιβλίων για την Αρχαία Θράκη 27) Υποστηρίζει επιστημονικές έρευνες και προκηρύσσει υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αντικείμενο την Αρχαία Θράκη.

 

28) Επιβλέπει τη λειτουργία του Γραφείου Πολιτισμού που στεγάζεται στη Δημοτική Ενότητα Φερών.

 

Αρμοδιότητες Τουρισμού

 

1) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (αξιοθέατα, επιχειρήσεις, υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία).

 

2) Συνεργάζεται με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής για το σχεδιασμό προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

 

3) Σχεδιάζει και πραγματοποιεί προγράμματα και δράσεις τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου με εθνική ή διεθνή εμβέλεια, (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας).

 

4) Εφαρμόζει μηχανισμούς ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

 

5) Φροντίζει για την προώθηση του πολιτιστικού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

 

6) Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου για την αξιοποίηση των αδελφοποιημένων πόλεων για την τουριστική προβολή του Δήμου και την ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος.

 

7) Συνεργάζεται με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς για την ανάδειξη τοπικών τουριστικών προϊόντων.

 

8) Εισηγείται την κατασκευή τουριστικών υποδομών.

 

Αρμοδιότητες Εθελοντισμού

 

1) Ασχολείται με την καταγραφή, χαρτογράφηση και συνεχή ενημέρωση αρχείων όλων των εθελοντικών οργανώσεων, σωματείων, συλλόγων και λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.

 

2) Ασχολείται με το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης εθελοντών σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων του Δήμου

 

3) Έχει την επιμέλεια ενημέρωσης των Εθελοντών, των παιδιών, των νέων και των δημοτών της Αλεξανδρούπολης, με ενημερωτικά έντυπα, ανακοινώσεις και λοιπές ενέργειες προβολής από τον δικτυακό τόπο του Δήμου και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

4) Ασχολείται με το σχεδιασμό του μοντέλου προσέλκυσης και αξιολόγησης των εθελοντών. Την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους υποψήφιους εθελοντές και την κατάταξή τους - ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους - στις εθελοντικές δράσεις και τα προγράμματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης .

 

5) Προχωρά στη μελέτη - καταγραφή των λειτουργικών αναγκών των λειτουργικών αναγκών του γραφείου και των επιμέρους προγραμμάτων και εισηγείται την προμήθεια υλικών ή την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των εγκεκριμένων εθελοντικών δράσεων.

 

6) Ασχολείται με τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς εθελοντισμού για ανταλλαγή προγραμμάτων ή υιοθέτηση νέων δράσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.