Απόφαση 23720/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας - Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:

 

(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

 

(β)Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.

 

(γ)Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου

 

(δ)Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

 

Επίσης λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 17/1974 και είναι αρμόδιο:

 

α) Για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων ή άλλων μέσων σημάνσεως συναγερμού και των απαραίτητων εξαρτημάτων τους.

 

Η εγκατάστασης των ως άνω μέσων γίνεται επί δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων ή χώρων και οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται στην ανοχή τους.

 

β) Για την κατασκευήν κοινοχρήστων καταφυγίων και ορυγμάτων για προστασία του πληθυσμού και του προσωπικού των Υπηρεσιών των.

 

γ) Για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσων για διάσωση, πυρόσβεση και απολύμανση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.