Απόφαση 2375/78

Απόφαση Α5/2375/1978: Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Α5/2375/1978: Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών, (ΦΕΚ 689/Β/1978), 18-08-1978.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

β. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 Περί Υγειονομικών Διατάξεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Μεταβατική διάταξη

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-07-1978

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.