Απόφαση 2443/95

Απόφαση 2443/1995: Καθορισμός γραμμής δόμησης στη ζώνη Α του οικισμού Όρμου Καρδιανής νήσου Τήνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2443/1995: Καθορισμός γραμμής δόμησης στη ζώνη Α του οικισμού Όρμου Καρδιανής νήσου Τήνου, (ΦΕΚ 760/Δ/1995), 05-10-1995.

 

Ο Νομάρχης Κυκλάδων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) και ειδικότερα το άρθρο 6 & 7.

 

2. Την υπ' αριθμόν 26/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδιανής νήσου Τήνου με τα συνημμένα της.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΤΠ/9470/1985 απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων περί καθορισμού ορίων οικισμού Όρμου Καρδιακής νήσου Τήνου.

 

4. Την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού όπως αυτή διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 18-04-1995 και στην πράξη 12/1995, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε γραμμή δόμησης στην παραλία της ζώνης Α του οικισμού Όρμου Καρδιανής νήσου Τήνου τη γραμμή ΑΒΓΔΕΖΗΘ, όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης με κόκκινο χρώμα.

 

Η γραμμή δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

ΑΒΓΔΕ: Ακολουθεί τις πλευρές των υφισταμένων κτισμάτων.
Ζ: Απέχει 25 m από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού.
Μ: Απέχει 10 m από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού.
ΖΜΘ: Ευθεία γραμμή.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Κοινότητας Καρδιανής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2443.95

 

Ερμούπολη, 13-06-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.