Απόφαση 2462/12 - Άρθρο a

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 15.058.500,00 € για το τρέχον έτος 2012 που αναλυτικά θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας όπως αναλυτικά αναφέρονται:

 

00.60 με το ποσό των 1.169,000 €, 10.60 με το ποσό των 2.721.000 €, 15.60 με το ποσό των 1.250.500,00 €, 20.60 με το ποσό των 4.130.000,00 €, 25.60 με το ποσό των 140.000,00 €, 30.60 με το ποσό των 1.959.000,00 €, 35.60 με το ποσό των 562.000,00 €, 45.60 με το ποσό των 189.000,00 €, 50.60 με το ποσό των 1.150.000,00 € και 70.60 με το ποσό των 1.788.000,00 €.

 

Για τα επόμενα έτη θα εγγράφεται ανάλογη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας η οποία θα συναρτάται από τον εκάστοτε προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί.

 

Η ισχύς του παρόντος οργανισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.