Απόφαση 25150/94

Απόφαση 25150/240/1994: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Διακοφτίου Κοινότητας Φριλιγκιανίκων νήσου Κυθήρων στο νομό Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 25150/240/1994: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Διακοφτίου Κοινότητας Φριλιγκιανίκων νήσου Κυθήρων στο νομό Αττικής, (ΦΕΚ 195/Δ/1994), 24-02-1994.

 

Ο Νομάρχης Πειραιάς

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

2. Του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

4. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

5. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο νήσου Κυθήρων (ΦΕΚ 864/Δ/1987).

 

6. Την απόφαση Νομάρχη Πειραιά με ημερομηνία 18-03-1991 (ΦΕΚ 185/Δ/1991) Νομάρχη Πειραιά περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Διακοφτιού και (ΦΕΚ 295/Δ/1991).

 

7. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Φριλιγκιανίκων με αριθμό 29/1993 περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης.

 

8. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά με αριθμό πρωτοκόλλου 43/09-12-1993, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε και ορίζουμε τους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Διακοφτιού Κοινότητας Φριλιγκιανίκων ως εξής:

 

1. Μέγιστο επιτρεπόμενο % κάλυψης των οικοπέδων αρτίων κατά κανόνα τομέως Α και Β όρων δόμησης σε 60%.

 

2. Μέγιστο ύψος κτιρίου 7.5 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

3. Τα κτίρια καλύπτονται με δώμα ή στέγη με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια και όχι γαλλικά.

 

4. Απαγορεύεται η κάλυψη των εξωστών του τελευταίου ορόφου με πρόβολο. Οι εξώστες μπορούν να καλύπτονται με ξύλινη πέργκολα.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή γείσου στην τελευταία πλάκα του κτιρίου, σε περίπτωση κατασκευής δώματος.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από την απόφαση Νομάρχη Πειραιά με (ΦΕΚ 185/Δ/1991) και (ΦΕΚ 295/Δ/1991).

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του αρμόδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 27-01-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.