Απόφαση 2526/95

Απόφαση ΤΠ/2526/1995: Καθορισμός όρων δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 213 και 214, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου, Νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/2526/1995: Καθορισμός όρων δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 213 και 214, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου, Νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 392/Δ/1995), 15-06-1995.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΦΕΚ 391/Β/1995).

 

6. Το από 15-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 77/Δ/1988), με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της συνοικίας Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 49/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 6/04-04-1995 θέμα 3ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπαγωγή των οικοδομικών τετραγώνων 213 και 214 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου στον τομέα Ι και καθορίζουμε όρους και περιορισμούς δόμησης, αυτούς που αναφέρονται στον τομέα Ι της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Νέων Παγασών (ΦΕΚ 77/Δ/1988).

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

Βόλος, 30-05-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.