Απόφαση 2565/96

Απόφαση 2565/1996: Καθορισμός όρων δόμησης, ως προς τις χρήσεις γης, με βάση τη μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Συνοικιών Νεάπολης και Αγίων Αναργύρων του Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2565/1996: Καθορισμός όρων δόμησης, ως προς τις χρήσεις γης, με βάση τη μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Συνοικιών Νεάπολης και Αγίων Αναργύρων του Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 504/Δ/1996), 16-05-1996.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΦΕΚ 391/Β/1995).

 

6. Την Πολεοδομική Μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλης των Συνοικιών Νεάπολης και Αγίων Αναργύρων του Δήμου Βόλου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 284/1994 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με την οποία κρίθηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της μελέτης αναθεώρησης και εκφράσθηκε η άποψη του Δήμου Βόλου.

 

8. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 18/03-10-1995 θέμα 2ο, 19/05-10-1995 θέμα 3ο, και 6/18-04-1996 θέμα 2ο, γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε όρους δόμησης, ως προς τις χρήσεις γης, με βάση τη μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλης των Συνοικιών Νεάπολης και Αγ. Αναργύρων του Δήμου Βόλου ανά τομείς και συγκεκριμένα:

 

Τομέας 1

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής που περικλείονται από τους δρόμους: Αλαμάνας, Ιερολοχιτών, όριο σχεδίου πόλης (1956), Ζαλόγγου, Ναυαρίνου, Φωτομάρα, Μάγιερ, Μπότσαρη, Αγίων Αναργύρων, Αλαμάνας, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

1. Κατοικία.

2. Ξενώνες μικρού δυναμικού μέχρι 20 κλινών.

3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

5. Κτίρια εκπαίδευσης.

6. Εστιατόρια.

7. Αναψυκτήρια.

8. Θρησκευτικοί χώροι.

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (εξαιρούνται τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα εργαστήρια επεξεργασίας ορυκτών, μετάλλων και ξύλων).

11. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

12. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.

13. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

Τομέας 2)α

 

Ο τομέας αυτός περικλείεται από τους δρόμους: Αλαμάνας, Αγίων Αναργύρων, Μπότσαρη, Μάγιερ, Φωτομάρα, Ναυαρίνου, Ζαλόγγου, Ναυπλίου, Λαρίσης, Υψηλάντου, Σαχτούρη, Αλαμάνας.

 

ΤΟΜΕΑΣ 2)β

 

Ο τομέας αυτός περικλείεται από τους δρόμους: Λαρίσης, Χατζημιχάλη, Αναγνωστοπούλου, Παπανικολή, όριο σχεδίου πόλης (1956), Νεαπόλεως, Ύδρας, Αθηνών, Λαρίσης.

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους των πιο πάνω τομέων 2)α και 2)β, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

1. Κατοικία.

2. Ξενώνες μικρού δυναμικού μέχρι 20 κλινών.

3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

5. Κτίρια εκπαίδευσης.

6. Εστιατόρια.

7. Αναψυκτήρια.

8. Θρησκευτικοί χώροι.

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (εξαιρούνται τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα εργαστήρια επεξεργασίας ορυκτών, μετάλλων και ξύλων).

11. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

12. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

13. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

Για τα ιδιωτικά ακίνητα που έχουν μέτωπο στους δρόμους Λαρίσης και Αθηνών επιτρέπονται οι χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), με εξαίρεση την εγκατάσταση συνεργείων αυτοκινήτων και εργαστηρίων επεξεργασίας ορυκτών, μετάλλων και ξύλου.

 

Δηλαδή επιτρέπονται:

 

1. Κατοικία.

2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

3. Εμπορικά καταστήματα.

4. Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

5. Διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται μόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς).

6. Εστιατόρια.

7. Αναψυκτήρια.

8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.

9. Χώροι συνάθροισης κοινού.

10. Πολιτιστικά κέντρα, και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

11. Κτίρια εκπαίδευσης.

12. Θρησκευτικοί χώροι.

13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (εξαιρούνται τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα εργαστήρια επεξεργασίας ορυκτών, μετάλλων και ξύλου).

15. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

16. Πρατήρια Βενζίνης.

17. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

19. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

 

Τομέας 2)γ

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής που περικλείονται από τους δρόμους: Αλαμάνας, Λαρίσης, Υψηλάντου, Σαχτούρη, Αλαμάνας, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

1. Κατοικία.

2. Διοίκηση.

3. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.

4. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, πλην των συνεργείων αυτοκινήτων.

5. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.

6. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

7. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.

 

Για το μέτωπο της οδού Λαρίσης, ισχύουν οι χρήσεις που αναφέρονται στους τομείς 2)α και 2)β.

 

Τομέας 2)δ

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής που περικλείονται από τους δρόμους: Λαρίσης, Χατζημιχάλη, Αναγνωστοπούλου, Βαλτετσίου, όριο σχεδίου πόλης (1956) επέκταση Ναυπλίου, Λαρίσης, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

1. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

3. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.

4. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

5. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.

6. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.

7. Εγκαταστάσεις γεωργικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

8. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

9. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.

10. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

 

Για το μέτωπο της οδού Λαρίσης, ισχύουν οι χρήσεις που αναφέρονται στους τομείς 2)α και 2)β.

 

Τομέας 3

 

Στον τομέα αυτόν που περικλείεται από τους δρόμους: Αλαμάνας, Αθηνών, Χείμαρρος, Ξηριά, όριο σχεδίου πόλης (προς θάλασσα), Αλαμάνας επιτρέπονται οι χρήσεις για κοινή ανάγκη και ωφέλεια.

 

Τομέας 4

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής που περικλείονται από τους δρόμους: Αθηνών, Ύδρας, Νεαπόλεως, όριο σχεδίου πόλης, Καλλιγά, Αθηνών, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

1. Βιοτεχνικές, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.

2. Κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης.

3. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών διατροφής.

4. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

5. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

6. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.

7. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

 

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται στον πιο πάνω τομέα 4, η χρήση κατοικίας.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βόλος, 02-05-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.