Απόφαση 261/95

Απόφαση 261/1995: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και αλλαγή όρων δόμησης σ' αυτό στον οικισμό Αγίου Ευστρατίου νομού Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 261/1995: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και αλλαγή όρων δόμησης σ' αυτό στον οικισμό Αγίου Ευστρατίου νομού Λέσβου, (ΦΕΚ 50/Δ/1995), 01-02-1995.

 

Ο Νομάρχης Λέσβου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα εκείνες του Κεφαλαίου Α αυτού, σχετικά με την σύνταξη και έγκριση και εφαρμογή σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον υπουργό Βορείου Ελλάδας και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεως, ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Την υπ' αριθμόν 51/1992 (πρακτικό 15) απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας Αγίου Ευστρατίου, που έχει θέση γνωμοδότησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

5. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 974/1993 έγγραφο του Πολεοδομικού Γραφείου Λήμνου.

 

6. Το υπ' αριθμόν πρακτικό 19 (θέμα 2ο) της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Νομού Λέσβου, στο οποίο εκφράζεται η άποψη ότι δεν θίγεται η μορφή του οικισμού Αγίου Ευστρατίου, με τις προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 

7. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λέσβου, όπως διατυπώθηκε στο 121 πρακτικό της συνεδρίασης της 31-10-1994 για την αλλαγή των όρων δόμησης και της ρυμοτομίας στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Αγίου Ευστρατίου.

 

8. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη η παραπάνω πολεοδομική παρέμβαση στον οικισμό Αγίου Ευστρατίου για την πληθυσμιακή διατήρηση αλλά και ανάπτυξή του, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αγίου Ευστρατίου, με την μεταφορά των οικοδομικών γραμμών στη θέση των ρυμοτομικών γραμμών, στα οικοδομικά τετράγωνα όπου προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο η ανέγερση κατοικιών.

 

Επίσης εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Αγίου Ευστρατίου ως εξής:

 

1. Ποσοστό κάλυψης: 60%.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 1.2.

 

3. Αριθμός ορόφων: 2.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7.5 m συν 1.2 m στέγη υποχρεωτική.

 

Η ισχύς της άρχεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της στο ΦΕΚ.

 

Η απόφαση αυτή δεν επιφέρει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μυτιλήνη, 12-01-1995

 

Ο Νομαρχών Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.