Απόφαση 2707/93

Απόφαση 2707/1993: Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης και τροποποίηση όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου Ηγουμενίτσας νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2707/1993: Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης και τροποποίηση όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου Ηγουμενίτσας νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 1040/Δ/1993), 27-08-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Το από [ΒΔ] 23-03-1948 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 90/Α/1948) περί εγκρίσεως οικισμού Ηγουμενίτσας.

 

6. Το από [ΒΔ] 17-10-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 307/Α/1953) περί αναθεωρήσεως του σχεδίου του εγκριθέντος με το από [ΒΔ] 23-03-1948 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 90/Α/1948).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α.

 

8. Την υπ' αριθμόν 63931/4680/1989 (ΦΕΚ 610/Δ/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Οικισμού Γραικοχωρίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου και τμημάτων των Κοινοτήτων Λαδοχωρίου και Νέας Σελεύκειας νομού Θεσπρωτίας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 97/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2267/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Θεσπρωτίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 4/1993 Πρακτικό με το οποίο γνωμοδότησε το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια (22 χάρτες) που συνέταξε η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας σε κλίμακα 1:500.

 

2. Καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων κατά Τομέα ως εξής:

 

α) Τομέας Ι - μέγιστο ύψος 18 m και

β) Τομέας ΙΙ και ΙΙΙ - μέγιστο ύψος 15 m.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2707.93

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηγουμενίτσα, 12-08-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.