Απόφαση 2792/89

Απόφαση 2792/2183/1989: Τροποποίηση ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2792/2183/1989: Τροποποίηση ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων, (ΦΕΚ 350/Δ/1989), 05-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης όπως αυτό συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Την υπ' αριθμόν 2318/1987 απόφαση του Νομάρχη Χανίων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 8/1989 (θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

4. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978), αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τα όρια του οικισμού Όασης Βαρυπέτρου ως ακολούθως:

 

Σημείο 3: ως έχει
Σημείο 3Α: η κάθετη προβολή του σημείου 4 νότια του δρόμου και σε βάθος 100 m από τον άξονα του δρόμου.
Σημείο 4: βορειοανατολικό άκρο ιδιοκτησίας Σφηναρολάκη.
Σημείο 1: ως έχει

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με την υπ' αριθμόν 5814/1986 (ΦΕΚ 1284/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Χανίων.

 

Χανιά, 22-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόφαση αυτή επαναδημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμόν 2730/2018 απόφαση (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.