Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ιδιοκτησία και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

16.0. Ιδιοκτησία και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

16.1. Τα βραβευθέντα και εξαγορασθέντα σχέδια αποτελούν, συμφώνως με την Διακήρυξη, ιδιοκτησία του αγωνοθέτη.

 
16.2. Ο αρχιτέκτονας που συνέταξε της μελέτη διατηρεί την πατρότητα ταύτης.

 

Γενική Διάταξη

 

Η τήρηση των διατάξεων του ΚΑΜΠΔΕ επιφυλάσσεται εν πάση περιπτώσει κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών είτε αυτό προβλέπεται ρητώς είτε μη σε αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γενική διάταξη προστέθηκε με την υπ' αριθμό Ε22734/970/1976 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 887/Β/1976).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.