Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύνθεση γνωμοδοτικής επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

3.1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικών κ.λ.π. Διαγωνισμών αποτελείται:

 

α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δημοσίων Έργων, ως Προέδρου,

β) εξ ενός Αρχιτέκτονος Καθηγητού Αρχιτεκτονικής Σχολής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

γ) εκ του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

δ) εξ ενός Αρχιτέκτονος της Υπηρεσίας Οικισμού, οριζομένου υπ' αυτής,

ε) εκ του παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Νομικού Συμβούλου του Κράτους,

στ) εκ του Προέδρου της Επιτροπής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

ζ) εκ του Προέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών ή του υπό τούτου οριζομένου αναπληρωτού,

η) εκ του Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών ή του υπό τούτου οριζομένου αναπληρωτού και

θ) εκ του εισηγουμένου τα θέμα εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας της κατά περίπτωσιν ενδιαφερόμενης Κρατικής Υπηρεσίας ή, επί έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του ενδιαφερομένου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή, μη υπαρχούσης τοιαύτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του εποπτεύοντος τούτο Υπουργείου.

 

3.2. Χρέη Γραμματέως της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων οριζόμενος παρά του Γενικού Διευθυντού αυτού.

 

3.3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών αυτής, ή των αναπληρωτών αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής ταύτης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία νικώσης, εν περιπτώσει ισοψηφίας, της ψήφου του Προεδρεύοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.