Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Συμμετοχή εις τους διαγωνισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

8.0. Συμμετοχή εις τους διαγωνισμούς.

 

8.1. Δεκτοί εις τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς είναι άπαντες οι Αρχιτέκτονες Διπλωματούχοι Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή ισοτίμων Σχολών της Αλλοδαπής, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και οι προς τούτοις εξομοιούμενοι επίσης μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

8.2. Του διαγωνισμού αποκλείεται παν πρόσωπον, οπωσδήποτε συμμετάσχον εις την προπαρασκευή και την σύνταξιν του προγράμματος του διαγωνισμού, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, ως επίσης και πρόσωπα αμέσως συνδεόμενα μετ' αυτών επαγγελματικώς, ή έχοντα μετ' αυτών συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.