Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επιτροπή επεξεργασίας διακηρύξεων και προγραμμάτων διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

9.0. Επιτροπή επεξεργασίας διακηρύξεων και προγραμμάτων διαγωνισμών

 

9.1. Η διενέργεια εκάστου διαγωνισμού γίνεται μόνον κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και επεξεργασίας του προγράμματος, σαφούς περιγραφής του θέματος και ακριβούς διατυπώσεως των όρων της Διακηρύξεως.

Προς υποβοήθησή του ο αναγνώστης απευθύνεται προς παροχή συμβουλευτικής βοηθείας προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

9.2. Προς τούτο συνιστώνται κατ' έτος εις το τμήμα αρχιτεκτόνων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τρεις τριμελείς Επιτροπές μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, εξ αρχιτεκτόνων εχόντων δεκαετή τουλάχιστο πείρα και οριζομένων, δύο μεν μετά των αναπληρωματικών των υπό του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενός δε μετά του αναπληρωτού του υπό του ΣΑΔΑΣ. Οι Επιτροπές αυτές έχουν αποστολή να συμβουλεύουν και να βοηθούν τους αγωνοθέτες κατά την σύνταξιν των Διακηρύξεων και Προγραμμάτων των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

 

9.3. Η Επιτροπή υποχρεούται, όπως περατώσει το έργον της το βραδύτερο εντός μηνός από της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αιτήσεως του αγωνοθέτη προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

9.4. Εις τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επεξεργασίας απαγορεύεται η συμμετοχή εις τον διαγωνισμό, του οποίου επεξεργάσθηκαν τα στοιχεία Διακηρύξεως, επιτρέπεται όμως η συμμετοχή των εις την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού.

 

9.5. Η συμμετοχή εις την Επιτροπή Επεξεργασίας θεωρείται τιμητική, παρεχομένης αναλόγου αμοιβής εις τα μέλη αυτής υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ύψους αυτής καθοριζομένου υπό τούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμό Ε22734/970/1976 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 887/Β/1976).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.