Απόφαση 284/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια:

 

α) Τα οικόπεδα που προέρχονται από παραχωρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν.

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία κατά την 09-06-1973 ημερομηνία δημοσίευσης του από [ΠΔ] 08-06-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

γ) Τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

5. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 8.5 m.

 

6. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ 2 m πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και κλίση που δεν θα ξεπερνά το 30%.

 

Η μη κατασκευή στέγης και η οποιαδήποτε παρέκκλιση της παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.