Απόφαση 29-psk-55158-2666/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Νόμιμες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης, εκτελούνται όπως έχουν εκδοθεί. Επίσης εκδίδονται οικοδομικές άδειες και εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις των όρων δόμησης εάν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης σχετική αίτηση με πλήρη τα αντίστοιχα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

β) Εκδίδονται επίσης οικοδομικές άδειες και εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις όρων δόμησης - πλην της περίπτωσης επιβολής προκηπίου - εάν μέσα στην τριετία πριν την ισχύ της παρούσης είχε συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί, η ανοικοδόμηση του οικοπέδου με δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου προς τρίτους, σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.