Απόφαση 29007/89

Απόφαση 29007/716/1989: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Παλλήνης που αφορά μείωση του συντελεστή δόμησης και του ύψους εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29007/716/1989: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Παλλήνης που αφορά μείωση του συντελεστή δόμησης και του ύψους εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (ΦΕΚ 762/Δ/1989), 29-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων.

 

5. Την απόφαση 174/1989 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Παλλήνης.

 

6. Το πρακτικό 2 της Συνεδρίας 54 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, των όρων δόμησης στην Κοινότητα Παλλήνης και ορίζουμε:

 

α. για οικόπεδα εμβαδού μέχρι και 400 m2 συντελεστής δόμησης: 1.2

 

β. για το τμήμα των οικοπέδων πέραν των 400 m2 συντελεστής δόμησης: 1.0

 

γ. το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται ως 15 m με προσαύξηση 1 m σε περίπτωση κατασκευής pilotis.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος γ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 10504/287/1993 απόφαση (ΦΕΚ 670/Δ/1993).

 

Οικοδομικές άδειες που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μέχρι την δημοσίευση της παρούσας και είναι πλήρεις, εκδίδονται με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά την ημέρα υποβολής τους.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αγία Παρασκευή, 15-12-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.