Απόφαση 292/88

Απόφαση 292/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Ταυρωνίτη και Δέμπλα του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 292/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Ταυρωνίτη και Δέμπλα του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 179/Δ/1988), 01-03-1988.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με το οποίο τροποποιείται το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών μηχανικών του τμήματος της Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις διατάξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 46/1986 και 40/1987 του Κοινοτικού Συμβουλίου Ταυρωνίτη.

 

6. Την υπ' αριθμόν 1/1988 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

α. Τον οικισμό Ταυρωνίτη σαν παραλιακό και τουριστικό, αδιάφορο, δυναμικό, συνεκτικό και μεσαίο.

 

β. Τον οικισμό Δέμπλα σαν μη παραλιακό ή τουριστικό ή περιαστικό, αξιόλογο, στάσιμο, συνεκτικό και μικρό.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Ταυρωνίτη και Δέμπλα του νομού Χανίων με στοιχεία.

 

α) Για το συνεκτικό τμήμα οικισμού Ταυρωνίτη: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-1.

 

β. Για το διάσπαρτο τμήμα του οικισμού Ταυρωνίτη:

 

1-2Α-2-3-4-5-32-33-6-7-10Α-8Α-9Α-9-11Α-11-12Α-12-13-13Α-1Α-15-1.

 

γ. Για το συνεκτικό τμήμα οικισμού Δέμπλα:

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1.

 

δ. Για το διάσπαρτο τμήμα του οικισμού Δέμπλα:

 

1Α-2-3-4-5-6-9-7Α-1Α.

 

Όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και για τον οικισμό:

 

α. Ταυρωνίτη: αρτιότητα γηπέδου 600 m2 για το συνεκτικό τμήμα

β. Ταυρωνίτη: αρτιότητα γηπέδου 2.000 m2 για το διάσπαρτο τμήμα

γ. Δέμπλα: αρτιότητα γηπέδου 400 m2 για το συνεκτικό τμήμα

δ. Δέμπλα: αρτιότητα γηπέδου 1200 m2 για το διάσπαρτο τμήμα

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

α) Για τους οικισμούς Ταυρωνίτη και Δέμπλα τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

β. Τους ειδικούς όρους δόμησης που καθορίζουν τη γραμμή περίφραξης και γραμμή δόμησης στον οικισμό Ταυρωνίτη.

 

1. Εθνικός δρόμος Χανιά - Καστέλλι:

 

α. Γραμμή περίφραξης 7 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 11 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 11 m από τον άξονα του δρόμου.

 

2. Επαρχιακός δρόμος προς Παλαιοχώρα:

 

α. Γραμμή περίφραξης 6 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 10 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 11 m από τον άξονα του δρόμου.

 

3. Δρόμος προς Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης:

 

α. Γραμμή περίφραξης 6 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 10 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

4. Οι κατωτέρω δρόμοι:

 

α. Από το σημείο 11 μέχρι το 10Α

β. Από το σημείο διασταύρωσης 10 έως το 9Α.

γ. Από το σημείο 11 μέχρι το σημείο διασταύρωσης με τον εθνικό δρόμο 12Α.

δ. Δρόμος Α-Α, Β-Β και Γ-Γ

 

θα έχουν:

 

α. Γραμμή περίφραξης 6 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 10 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

5. Ο κοινοτικός δρόμος από τη διασταύρωση του εθνικού μέχρι το σημείο διασταύρωσης 10.

 

α. Γραμμή περίφραξης 5 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 9 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

6. Δρόμος προς Δέμπλα από το σημείο διασταύρωσης με τον Εθνικό Δρόμο και κατά μήκος των σημείων 22-15-1Α-1 μέχρι το σημείο διασταύρωσης πάνω στον οικισμό Δέμπλα.

 

α. Γραμμή περίφραξης 5.5 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 8.5 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 8.5 m από τον άξονα του δρόμου.

 

7. Λοιποί νεοανοιχθέντες ή υπάρχοντες δρόμοι αγροτικοί ή κοινοτικοί Βόρεια και Νότια του εθνικού δρόμου παράλληλοι ή κάθετοι προς αυτόν.

 

α. Γραμμή περίφραξης 3.5 m από τον άξονα του δρόμου

β. Γραμμή δόμησης 5.5 m από τον άξονα του δρόμου

γ. Κλιμακοστάσια εξωτερικά να τοποθετούνται 5.5 m από τον άξονα του δρόμου.

 

8. Των ανωτέρω ειδικών όρων δόμησης εξαιρούνται:

 

α. Οι δρόμοι του οικισμού Δέμπλα διότι είναι αξιόλογος πλην του δρόμου που φτάνει μέχρι τη διασταύρωση από τον Ταυρωνίτη προς Δέμπλα.

 

β. Οικόπεδα μέχρι βάθος μικρότερο των 12 m δύνανται να τοποθετούν την γραμμή δόμησης πάνω στη γραμμή περίφραξης.

 

ΙΙΙ. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που την συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

a.292.88

Χανιά, 02-02-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.