Απόφαση 31243/87

Απόφαση 31243/1452/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Νέας Σμύρνης (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31243/1452/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Νέας Σμύρνης (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 520/Δ/1987), 05-06-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 (παράγραφος 2).

 

4. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού Τμήματος του νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983), διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

5. Το υπ' αριθμόν 40287/2756/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Το υπ' αριθμόν ΔΕ/9280/Γ/1986 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 1344/1986 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Το υπ' αριθμόν 224251/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά.

 

9. Το υπ' αριθμόν Δ/2/20810/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 524956/1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν ΗΜ/ΔΠΑ/ΚΦ.202/51873/1986 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 134362/1986 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 4619/977/1986 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

14. Το υπ' αριθμόν 397/1986 έγγραφο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αττικής.

 

15. Την υπ' αριθμόν 118Α/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου.

 

16. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

17. Την υπ' αριθμόν 7/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά (νομού Αττικής), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Νέας Σμύρνης (νομού Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους τέσσερις χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμό μέγεθος 88.000 κατοίκων (πληθυσμός έτους 1991), όπως φαίνονται στους τέσσερις χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 με,

 

α) την επέκταση του σχεδίου πόλης στην περιοχή Δέγλερη και τη δημιουργία 8 πολεοδομικών ενοτήτων. Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

Πολεοδομική ενότητα

Προτεινόμενη μέση πυκνότητα (κάτοικοι / ha)

Προτεινόμενοι μέσοι συντελεστές δόμησης

1

152

2.4

2

237

2.4

3

246

3.0

4

243

2.6

5

238

2.6

6

257

2.4

7

147

2.4

8

187

2.4

 

όπως φαίνονται στους τέσσερις χάρτες Π-1.

 

β) τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1 και ειδικότερα:

 

Σε όλη την έκταση του δήμου Νέας Σμύρνης ως γενική χρήση προβλέπεται η κατοικία με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό για κάθε πολεοδομική ενότητα - γειτονιά και τη διαφοροποίησή της από τα πολεοδομικά κέντρα.
Τη χωροθέτηση υπερτοπικού κέντρου στον δήμο που είναι και το κέντρο του δήμου. Εκτός από τις εμπορικές και διοικητικές λειτουργίες έχει μια υψηλή αναλογία πολιτιστικών λειτουργιών.
Την αναβάθμιση των τοπικών κέντρων των πολεοδομικών ενοτήτων.
Την δυνατότητα απομάκρυνσης του νεκροταφείου μετά από ειδική μελέτη.

 

Ο κοινωνικός εξοπλισμός του δήμου Νέας Σμύρνης και η κατανομή του ανά πολεοδομική ενότητα, όπως εμφανίζεται και στο χάρτη Π-1, έχει ως εξής:

 

Πολεοδομική ενότητα 1:

 

Δημιουργία 1 δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, 1 βρεφονηπιακού σταθμού και 1 αίθουσας πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

Πολεοδομική ενότητα 2:

 

Δημιουργία 1 νηπιαγωγείου, 1 βρεφονηπιακού και 1 παιδικού σταθμού.

 

Πολεοδομική ενότητα 3:

 

Δημιουργία 1 γυμνασίου - λυκείου, 1 δημοτικού σχολείου, 2 νηπιαγωγείων και 1 βρεφονηπιακού σταθμού. Σε Β' φάση προτείνεται 1 ακόμη δημοτικό σχολείο.

 

Πολεοδομική ενότητα 4:

 

Δημιουργία 2 νηπιαγωγείων, 1 βρεφονηπιακού και 1 παιδικού σταθμού.

 

Πολεοδομική ενότητα 5:

 

Δημιουργία 1 δημοτικού σχολείου, 2 νηπιαγωγείων, 1 βρεφονηπιακού και 1 παιδικού σταθμού, αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδο) και μιας αίθουσας πολιτιστικών χρήσεων.

 

Πολεοδομική ενότητα 6:

 

Δημιουργία 2 γυμνασίων - λυκείων - δημοτικών σχολείων - νηπιαγωγείων σε συνδυασμό με αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Εκτός από αυτά προτείνεται και 1 βρεφονηπιακός σταθμός.

 

Πολεοδομική ενότητα 7:

 

Δημιουργία 1 γυμνασίου - λυκείου 1 δημοτικού σχολείου, 1 νηπιαγωγείου και 1 βρεφονηπιακού σταθμού.

 

Πολεοδομική ενότητα 8:

 

Δημιουργία ενός νηπιαγωγείου και χωροθέτηση κτιρίου για κοινωνικές εξυπηρετήσεις στην περιοχή της επέκτασης (Δέγλερη), που περιλαμβάνεται στην ενότητα.

 

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους για το έτος 1991, των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης.

 

Β. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1, Π-2, Π-3 σε κλίμακα 1:10.000.

 

1. Οδικό δίκτυο:

 

Τροποποίηση της οργάνωσης του συνόλου του τοπικού οδικού δικτύου δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών και ρύθμιση της στάθμευσης αυτοκινήτων μετά από ειδική κυκλοφοριακή μελέτη.
Βελτίωση της σύνδεσης του δήμου - και ιδιαίτερα του υπερτοπικού κέντρου - με τους γειτονικούς δήμους και αναδιάρθρωση των γραμμών των δημοσίων συγκοινωνιών.

 

2. Ύδρευση - αποχέτευση.

 

Αντικατάσταση των παλιών αγωγών για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.
Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση των παλιών αγωγών.
Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και βελτίωσή του.

 

3. Ενεργειακό - τηλεπικοινωνιακό σύστημα:

 

Μικρή επαύξηση της ισχύος των Υποσταθμών Διανομής.
Επέκταση του δικτύου αερίου καυσίμου για το δήμο Νέας Σμύρνης, καθώς και χρησιμοποίηση κατά περίπτωση συστήματος τηλεθέρμανσης.
Βελτίωση ποσοτική και ποιοτική του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

 

Γ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και η χρονική κατανομή τους περιγράφονται στον πίνακα Χρονική κατανομή των έργων.

 

Χρονική Κατανομή των Έργων

Νέας Σμύρνης

1988

1989

1990

1991

1. Διοίκηση *

Γη

-

-

-

-

Δημοτικό Μέγαρο

Κατασκευή

-

-

-

-

2. Εκπαίδευση


Νηπιαγωγεία

Γη

25%

25%

17%

17% **


Κατασκευή

3%

6%

11%

17% **

Δημοτικά

Γη

13%

13%

13%

13% **


Κατασκευή

2%

4%

6%

10% **


Γη

25%

25%

25%

25%


Κατασκευή

3%

6%

15%

24% **


Γη


Κατασκευή

3. Υγεία - Πρόνοια


Γηροκομείο

Γη

100%

Κατασκευή

100%
Σπίτι παιδιού

Γη

-

Κατασκευή

9%

9%

27%

27% **

Παιδικοί Βρεφικοί Σταθμοί

Γη

33%

33%

34%Κατασκευή

3%

6%

15%

21% **

4. Αθλητικά κέντρα *


Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Γη

-

-

-

-


Κατασκευή

-

-

-

-

5. Πολιτιστικά


Αποπεράτωση Κέντρου Νεότητας

Γη

-

Κατασκευή

100%
Αίθουσες πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων

Γη

50%

50%
Κατασκευή


5%

5%

10% **

6. Ελεύθεροι χώροι


Παιδικές χαρές

Γη

14%

14%

14%

14% **


Κατασκευή

2%

8%

8%

8% **

Διαμόρφωση πλατείας

Κατασκευή

9%

91%Κατασκευή πλατείας

Κατασκευή

9%

91%Ανακατασκευή κέντρου πλατείας

Κατασκευή

9%

91%Κατασκευή διαμόρφωσης νησίδων

Κατασκευή

100%
 

* Το έργο αρχίζει μετά το 1991

** Το έργο συνεχίζεται και μετά το 1991

 

Δ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 12 χαρτών και 1 πίνακα, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 31243/1987 πράξη του, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

Ε. Εντός της περιοχής γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.31243.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15-05-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.