Νόμος 1558/85

Ν1558/1985: Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1558/1985: Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, (ΦΕΚ 137/Α/1985), 26-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συλλογικά κυβερνητικά όργανα

 

Άρθρο 1: Σύνθεση και λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 3: Κυβερνητική Επιτροπή

Άρθρο 4: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 5: Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 6: Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων

Άρθρο 7: Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα

 

Κεφάλαιο Β: Πρωθυπουργός

 

Άρθρο 9: Ορκωμοσία

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Πρωθυπουργού

Άρθρο 11: Ευθύνη, ασυμβίβαστα και δικαίωμα άσκησης - μαρτυρικής κατάθεσης του πρωθυπουργού

Άρθρο 12: Αναπλήρωση

Άρθρο 13: Υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Γ: Αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, υπουργοί, υφυπουργοί

 

Άρθρο 14: Διορισμός και ορκωμοσία

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες αντιπροέδρων της Κυβέρνησης

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών

Άρθρο 17: Ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών

Άρθρο 18: Ασυμβίβαστα μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών

Άρθρο 19: Ειδικές υποχρεώσεις των μελών της Κυβέρνηση και των υφυπουργών

Άρθρο 20: Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών

Άρθρο 21: Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών

Άρθρο 22: Θέσεις υπουργών και υφυπουργών

 

Κεφάλαιο Δ: Υπουργεία

 

Άρθρο 23: Τίτλος και τάξη υπουργείων

Άρθρο 24: Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Άρθρο 25: Γενικοί γραμματείς υπουργείων

Άρθρο 25Α: Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων

Άρθρο 26: Γενικές γραμματείες

Άρθρο 27: Σύσταση γενικών γραμματειών

Άρθρο 28: Διοικητικός τομέας και ειδικοί γραμματείς

Άρθρο 29: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 29Α: Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

Άρθρο 30: Πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και προσωπικό των γενικών γραμματέων

 

Κεφάλαιο Ε: Γενικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 31: Κατάργηση θέσεων συμβούλων και συνεργατών

Άρθρο 32: Αποσπάσεις σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων

Άρθρο 33: Υπηρεσιακή κατάσταση και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων

Άρθρο 34: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 35: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.