Απόφαση 3125/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται για τον Τομέα Α, όπως φαίνονται με μπλε γραμμή στα σχετικά διαγράμματα τα εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Συντελεστής δόμησης 1.2.

 

4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 9.5 m το οποίο δύναται να προσαυξάνεται κατά 1 m σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα υφιστάμενο κτίριο.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευής Pilotis.

 

Β. Για τον Τομέα Α ορίζονται επιπλέον τα εξής:

 

1. α. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον προϋπήρχαν της 09-06-1873 και κατά την δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά το νόμο 1577/1985 ή που θα δημιουργηθούν μετά την δημοσίευση του παρόντος επί πλέον των προϋποθέσεων της αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ' όσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Τα οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του νόμου 651/1977 που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση μπορεί κατ' εξαίρεση να οικοδομηθούν εφ' όσον έχουν μια πλευρά τουλάχιστον 4 m σε κοινόχρηστη οδό ή πλατεία και μέσα σε αυτά μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακαλύπτων χώρων είναι δυνατή η ανέγερση κτιρίου τουλάχιστον 25 m2 και ελάχιστης πλευράς 4 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.