Απόφαση 31367/15 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ειδικές θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:

 

(α) 1 θέση Γενικού Γραμματέα, (άρθρο 161 του νόμου [Ν] 3584/2007)

 

(β) 4 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 163 του νόμου [Ν] 3584/2007)

 

(γ) 3 θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή (άρθρο 165 του νόμου [Ν] 3584/2007)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.