Απόφαση 3215/89

Απόφαση 3215/2547/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Βαφέ, Αρεβίτη και Αχατζικιά της Κοινότητας Βαφέ της επαρχίας Αποκορώνου του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3215/2547/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Βαφέ, Αρεβίτη και Αχατζικιά της Κοινότητας Βαφέ της επαρχίας Αποκορώνου του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 463/Δ/1989), 30-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και των από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) με τα οποία τροποποιείται το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 14/1989 (θέμα 2ο) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Το υπ' αριθμόν 36047/2992/1989 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 9/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

α. Τον οικισμό Βαφέ: ως μη περιαστικό, μη παραλιακό και μη τουριστικό, αξιόλογο, στάσιμο, μεσαίο και συνεκτικό.

 

β. Τους οικισμούς Αρεβίτη και Αχατζικιά: ως μη περιαστικούς, μη παραλιακούς και μη τουριστικούς, αξιόλογους, συνεκτικούς, στάσιμους και μικρούς.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών με στοιχεία ως εξής:

 

Όρια οικισμού Βαφέ

 

Συνεκτικό Τμήμα:

 

Γειτονιά Α:

 

α. Σημείο του επαρχιακού δρόμου σε απόσταση 30 m από την ανατολική πλευρά της οικίας Ζερβουδάκη Παναγιώτη

β. Οικία Ζερβουδάκη Παναγιώτη

γ. Οικία Ζερβουδάκη Ευαγγέλου

δ. Οικία Τζαγκαράκη Ιωσήφ

ε. Οικία Σταματάκη Παύλου

ζ. Σημείο διασταύρωσης δρόμου Κοινοτικού προς Νότο με δρόμο του οικισμού

η. Οικία Βασιλαντωνάκη Στυλιανού

θ. Οικία Καμαριανάκη Στυλιανού

ι. Οικία κληρονόμων Παντερμάκη Γεωργίου

κ. Κτίσμα παλαιού σχολείου

λ. Οικία Βανδουλάκη Γεωργίου

μ. Σημείο δρόμου του οικισμού σε απόσταση 100 m από την Νότια πλευρά οικίας Παϊδαράκη Μαρίας

ν. Σημείο του ίδιου δρόμου σε απόσταση 60 m από την ίδια οικία

ξ. Οικία Παϊδαράκη Γιάννη

 

Από το ξ επιστρέφουμε στο α και κλείνουμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος της γειτονιάς Α.

 

Γειτονιά Β:

 

ο. Οικία Καπουκάκη Κωνσταντίνου

π. Οικία Σαρτζετάκη Χριστίνας

ρ. Οικία Βανδουλάκη Ευάγγελου

σ. Οικία Καλογεράκη Χαρίλαου

τ. Οικία Κρασαδάκη Μανώλη

 

Από το σημείο τ επιστρέφουμε στο ο και κλείνουμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος της γειτονιάς Β του Βαφέ.

 

Διάσπαρτο τμήμα:

 

1. Σημείο διασταύρωσης του επαρχιακού δρόμου με δρόμο προς Νεκροταφείο

11. Οικία Μαροπάκη Μανούσου

12. Σημείο αγροτικού δρόμου προς επαρχιακό σε απόσταση 100 m από την διασταύρωσή του με άλλον αγροτικό Ανατολικά

13. Οικία Μπουντουράκη Σταύρου

14. Σημείο αγροτικού δρόμου προς επαρχιακό σε απόσταση 50 m από την διασταύρωση του με άλλον

15. Οικία Μπουντουράκη Εμμανουήλ

10. Οικία Μαρινάκη Γρηγορία του Αντώνη

2. Σημείο δρόμου προς Νεκροταφείο στην ευθυγραμμία της Ανατολικής πλευράς της οικίας κληρονόμων Ζερβουδάκη Ιφιγένειας

2)α. Νοτιοανατολική γωνία της προηγούμενης οικίας

3. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 180 m από τον δρόμο προς Νεκροταφείο

4. Σημείο διασταύρωσης αγροτικών δρόμων σε απόσταση 250 m από το σημείο 3 απ' όπου φθάνουμε ακολουθώντας τον δρόμο

β. Οικία Ζερβουδάκη Παναγιώτη

γ. Οικία Ζερβουδάκη Ευάγγελου

δ. Οικία Τζαγκαράκη Ιωσήφ

4)α. Οικία Μαυριφιαννάκη Σήφη

η. Οικία Βασιλαντωνάκη Στέλιου

θ. Οικία Καμαριανάκη Στυλιανού

ι. Οικία κληρονόμων Παντερμάκη Γεωργίου

5. Σημείο στροφής Κοινοτικού δρόμου προς Αρεβίτη σε απόσταση 135 m από την Νοτιοδυτική γωνία οικίας Κασαπάκη Γεωργίου

6. Νοτιοανατολική γωνία οικίας Κασαπάκη Γεωργίου

ρ. Οικία Βανδουλάκη Ευάγγελου

σ. Οικία Καλογεράκη Χαρίλαου

τ. Οικία Κρασαδάκη Μανώλη

ο. Οικία Καπουκάκη Κωνσταντίνου

λ. Οικία Βανδουλάκη Γεωργίου

7. Οικία Παϊδαράκη Μαρίας

8. Οικία Καμαριανάκη Γιάννη

Από το 8 επιστρέφουμε στο 1 και κλείνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Βαφέ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια του οικισμού Βαφέ τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμόν 3314/2010 απόφαση (ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/2010) και με το (ΦΕΚ 757/Δ/2005).

 

Όρια οικισμού Αρεβίτη

 

Συνεκτικό Τμήμα:

 

α. Οικία Σαρτζετάκη Γρηγόρη

β. Οικία Σαρτζετάκη Θεόδωρου

γ. Οικία Σαρτζετάκη Γρηγόρη

δ. Οικία Σαρτζετάκη Ανδρέα

ε. Οικία Σαρτζετάκη Θεόδωρου του Ευστρατίου

ζ. Οικία Μαρινάκη Αγλαΐας

 

Από το ζ επιστρέφουμε στο α και κλείνουμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Αρεβίτη.

 

Διάσπαρτο τμήμα:

 

1. Σημείο του Κοινοτικού δρόμου προς Βαφέ σε απόσταση 120 m από το σημείο β

2. Ανατολική πλευρά κτισμάτων Μετοχικού Βολουδάκη

3. Σημείο μονοπατιού σε απόσταση 70 m από το σημείο γ

γ. Οικία Σαρτζετάκη Γρηγόρη

δ. Οικία Σαρτζετάκη Ανδρέα

ε. Οικία Σαρτζετάκη Θεόδωρου του Ευστράτιου

ζ. Οικία Μαρινάκη Αγλαΐας

α. Οικία Σαρτζετάκη Γρηγόρη

 

Από το α επιστρέφουμε στο 1 και κλείνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Αρεβίτη

 

Όρια Οικισμού Αχατζικιά

 

Συνεκτικό Τμήμα:

 

α. Οικία Φραγκιαδάκη Γιάννη

β. Οικία κληρονόμων Φραγκιαδάκη Γεωργίου

γ. Οικία κληρονόμων Φραγκιαδάκη Μιχάλη

δ. Οικία κληρονόμων Φραγκιαδάκη Νικολάου

ε. Οικία Αποστολάκη Κανάκη

 

Από το ε επιστρέφουμε στο α και κλείνουμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος.

 

Διάσπαρτο τμήμα:

 

1. Σημείο Κοινοτικού δρόμου από Βαφέ σε απόσταση 170 m από την διασταύρωσή του με δρόμο προς οικισμό

2. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 50 m από το σημείο γ

δ. Οικία κληρονόμων Φραγκιαδάκη Νικολάου

3. Σημείο διασταύρωσης μονοπατιών

4. Σημείο διασταύρωσης αγροτικών δρόμων

 

Από το σημείο 4 επιστρέφουμε στο 1 ακολουθώντας τον δρόμο προς τον Κοινοτικό και κλείνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Αχατζικιά.

 

Όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας απόφασης σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων, χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

Η παρούσα απόφαση μαζί με το σχεδιάγραμμα θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων και οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και με το από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα και για τους οικισμούς όλους:

 

α. Στο συνεκτικό τμήμα αρτιότητα γηπέδων 300 m2.

 

β. Στο διάσπαρτο τμήμα αρτιότητα γηπέδων 1.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Α. Για τους οικισμούς όλους της Κοινότητας Βαφέ τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

ΙΙΙ. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) στο από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και στο από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

a.3215.89

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 20-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.