Απόφαση 3218/90

Απόφαση ΤΠ/3218/1990: Όρια οικισμού Σίσες Μυλοποτάμου νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3218/1990: Όρια οικισμού Σίσες Μυλοποτάμου νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 617/Δ/1990), 05-11-1990.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

2. Το ΤΠ/4318/1985 έγγραφο της πολεοδομίας σχετικά με τη γνωμοδότηση της κοινότητας για τα όρια του οικισμού.

 

3. Την από 18-02-1987 πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σισών.

 

4. Την από 29-08-1986 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

5. Το 2ο/1987 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

6. Το 1094/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με το χαρακτηρισμό εκτάσεων στην επέκταση του οικισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Το χαρακτηρισμό του οικισμού σε αδιάφορο, στάσιμο συνεκτικό και μεσαίο.

 

2. Το καθορισμό των ορίων του οικισμού Σίσες με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη 1:5000.

 

3. Η αρτιότητα ορίζεται 1000 m2.

 

Το διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 θα αναρτηθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ρεθύμνου και για 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 12-06-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.