Απόφαση 3229/90

Απόφαση ΤΠ/3229/1990: Όρια οικισμού Αίμονα Μυλοποτάμου νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3229/1990: Όρια οικισμού Αίμονα Μυλοποτάμου νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 617/Δ/1990), 05-11-1990.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

2. Το ΤΠ/3943/1985 έγγραφο της πολεοδομίας σχετικά με τη γνωμοδότηση της κοινότητας Αίμονα για τα όρια του οικισμού.

 

3. Την από 26-02-1986 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

4. Το 5ο/1987 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

5. Το 500/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με το χαρακτηρισμό εκτάσεων στην επέκταση του οικισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Το χαρακτηρισμό του οικισμού σε ενδιαφέρων, στάσιμο, συνεκτικό και μικρό.

 

2. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Αίμονα με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη 1:5000 εκτός της περιοχής 50 m γύρω από το Νεκροταφείο.

 

3. Η αρτιότητα ορίζεται 800 m2.

 

Το διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 θα αναρτηθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ρεθύμνου και για 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 12-06-199

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.