Απόφαση 3255/90 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

 

Ορίζονται:

 

Α. Αρτιότητες:

 

Π: 15 m.

Ε: 1000 m2.

 

Β. Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

Γ. Κάλυψη: Κάλυψη 25%.

 

Δ. Ύψος: Η = 7.5 m.

 

Β. Επιβάλλεται κεραμοσκεπής στέγη σε όλα τα κτίσματα κύρια και βοηθητικά. Μέγιστο ύψος στέγης 2 m πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου στην περιοχή.

 

Γ. Απαγορεύεται κατασκευή pilotis σε όλο το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής.

 

Δ. Για το Κοινοτικό Εμπορικό Κέντρο που χωροθετείται στο οικοδομικό τετράγωνο 45 καθορίζονται όροι δόμησης ως εξής:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 0.45.

 

2. Κάλυψη: Κάλυψη 30%.

 

Ε. Επιτρέπεται η ανέγερση ενός κτίσματος για χρήση αναψυχής στους κοινόχρηστους χώρους αναψυχής υπ' αριθμόν 41, 74 - 75.

 

Το εμβαδόν των κτισμάτων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 150 m2 στο σύνολο του και για κάθε μεμονωμένο χώρο (χώρος 41, χώρος 74 - 75).

 

ΣΤ. Επιβάλλεται πρασιά πλάτους 4 m προς την πλευρά της πλατείας στο οικοδομικό τετράγωνο 44.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 1161/1990 απόφαση ΣτΕ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.