Απόφαση 3255/90

Απόφαση 3255/Π46/1990: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του εγκεκριμένου σχεδίου της κοινότητας Θρακομακεδόνων νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3255/Π46/1990: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του εγκεκριμένου σχεδίου της κοινότητας Θρακομακεδόνων νομού Αττικής, (ΦΕΚ 85/Δ/1990), 16-02-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Την από 11-12-1989 εισήγηση προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

5. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής πράξη 3η, 58η συνεδρίαση από 11-12-1989.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί εγκρίσεως τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Τα 5 σχέδια σε κλίμακα 1:2000 που συνοδεύουν την παρούσα και που έχουν θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του ΣΧΟΠ και από την Εισηγήτρια Υπηρεσία θα αναρτηθούν για 15 ημέρες μετά από τη δημοσίευση της παρούσας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Γούναρη 60, 2ος όροφος.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 17-02-1990.

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 1161/1990 απόφαση ΣτΕ.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.