Απόφαση 325/87

Απόφαση Π325/1987: Καθορισμός ορίων οικισμού Σκάλα Λουτρών, κατηγοριοποίησή του και καθορισμός όρων αρτιότητας και δόμησης στο νομό Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π325/1987: Καθορισμός ορίων οικισμού Σκάλα Λουτρών, κατηγοριοποίησή του και καθορισμός όρων αρτιότητας και δόμησης στο νομό Λέσβου, (ΦΕΚ 117/Δ/1987), 23-02-1987.

 

Ο Νομάρχης Λέσβου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων των οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών, ιδιωτών μηχανικών που τους είχε ανατεθεί η σχετική μελέτη, στα πλαίσια του σχεδιασμού των ανοικτών πόλεων - χωριών νομού Λέσβου.

 

3. Το δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους μελετητές που αναφέρουμε παραπάνω, σύμφωνα με τις υποδείξεις των προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για τη μελέτη.

 

4. Τη με αριθμό ____ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

5. Την 6/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας μας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατάταξη του Οικισμού Σκάλα Λουτρών της Λέσβου στις κατηγορίες παραλιακός (ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος).

 

2. Καθορίζουμε το όριο του οικισμού Σκάλα Λουτρών Λέσβου όπως αυτό φαίνεται στην αεροφωτογραφία του οικισμού 1:5.000 που επισυνάπτουμε και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6Α, 7, ..., 15, 16.

 

3. Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό Σκάλα Λουτρών είναι άρτια τα γήπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια του οικισμού και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 1.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

4. Ειδικοί Όροι δόμησης:

 

Καθορίζουμε ειδικούς όρους δόμησης για τον οικισμό Σκάλα Λουτρών Λέσβου όπως αναγράφονται στο συνημμένο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης, από τους όρους αυτούς είναι υποχρεωτικοί αυτοί που ορίζει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) άρθρο 8 και σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο οικισμός σαν αδιάφορος, ενδιαφέρον ή αξιόλογος.

 

5. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.325.87

 

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημέρα που υπογράφεται, μαζί με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μυτιλήνη, 20-01-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.