Απόφαση 338/86

Απόφαση 338/20/1986: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μύρινας Λήμνου νομού Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 338/20/1986: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μύρινας Λήμνου νομού Λέσβου, (ΦΕΚ 32/Δ/1980), 13-02-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την υπ' αριθμόν 54805/2215/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μύρινας Πλατέος Λήμνου νομού Λέσβου (ΦΕΚ 420/Δ/1985).

 

4. Το υπ' αριθμόν 912/1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του νομού Λέσβου προς τους αρμόδιους φορείς.

 

5. Την υπ' αριθμόν 41/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυριναίων.

 

6. Το υπ' αριθμόν 10303/1985 έγγραφο του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 55/1985 έγγραφο της Κ. Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης.

 

8. Το υπ' αριθμόν 513915/1985 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

9. Το υπ' αριθμόν ΗΜ/ΔΠΝ/Φ.911/1985 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 4015/1985 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

11. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 109/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λέσβου, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Μύρινας Λήμνου (νομού Λέσβου) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π - 1.11 και Π - 1.2 - 1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού με προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος (1987) της τάξης των 7.500 κατοίκων με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις συνολικής επιφάνειας της τάξης των 140 ha για την ένταξη στο σχέδιο των πυκνοδομημένων (100 ha) και αραιοδομημένων (40 ha) περιοχών και τη δημιουργία τριών πολεοδομικών ενοτήτων Ανδρώνι - Κέντρο - Τσας με μέσο μέγεθος πυκνότητας 100 κατ/ha και μέσο συντελεστή δόμησης 0,8 όπως φαίνεται στο χάρτη Π. 1.4. - Π. 1.5.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 1.2. - 1.3.2 και Π - 1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό ως κύριας χρήσης του οικισμού τη γενική κατοικία.
Τη διατήρηση των κεντρικών λειτουργιών στη σημερινή τους θέση και δημιουργία νέου χώρου για κεντρικές λειτουργίες στην επέκταση μεταξύ χειμάρρου Αγίας Τριάδας και οδού Δημοκρατίας. Επίσης τη δημιουργία τοπικών κέντρων στις περιοχές Ανδρώνι, Σούμπρα, Τσας.
Τη χωροθέτηση της βιοτεχνίας μέσα στη ζώνη οικιστικού ελέγχου και του χονδρεμπορίου αποθηκών στο νότιο τμήμα των επεκτάσεων σε ειδική ζώνη.
Τη δημιουργία κέντρου διοίκησης στην περιοχή επέκτασης.
Τη διατήρηση της εκπαίδευσης στις σημερινές θέσεις και τη δημιουργία ΚΕΤΕ στο οικόπεδο του κληροδοτήματος Χριστοδουλίδη.
Τη δημιουργία νηπιαγωγείου στη γειτονιά Ανδρώνι.
Τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στο Ανδρώνι και Κέντρο.
Τη βελτίωση του υπάρχοντος νοσοκομείου.
Τη διατήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη σημερινή τους θέση και τη δημιουργία νέου πυρήνα Α στις επεκτάσεις.
Τη δημιουργία στην περιοχή επέκτασης, χώρων για πολιτιστική χρήση.
Την προστασία των αλσυλίων στο Ανδρώνι, Φιλοδασική και Σωληνάρι και δημιουργία νέων χώρων αστικού πρασίνου στους λόφους που περικλείουν τη Μύρινα και είναι ακατάλληλοι για οίκηση.
Τη βελτίωση - αναβάθμιση των πλατειών που υπάρχουν μέσα στην πόλη μπροστά στο κτίριο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και στη σημερινή θέση του ΚΤΕΛ και τη δημιουργία νέων στην περιοχή επέκτασης.
Τη βελτίωση των παραλιών ώστε να λειτουργήσουν σαν χώροι αναψυχής.
Τη δημιουργία παιδικών χαρών σε όλες τις γειτονιές.
Τη μεταφορά των νεκροταφείων έξω από τον Οικισμό.
Τη μεταφορά του σταθμού λεωφορείων σε ένα τμήμα του οικοπέδου της Φιλοδασικής.
Τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης σ' όλες τις γειτονιές.
Την ανάπτυξη του υπάρχοντος λιμανιού.
Την πεζοδρόμηση του Ρωμέικου γιαλού και του δρόμου της παλαιάς αγοράς.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987, των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α - 11.6 και Α - 11.2.1.

 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στους χάρτες Π - 1.7 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Στο Ανδρώνι, το Κέντρο και το Τσας Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) για την προστασία κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

 

ε) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνεται στους χάρτες Π - 1.6.1 και Π - 1.6.2, σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

 

Ζωνών λιανικού εμπορίου στο Ανδρώνι το Κέντρο και το Τσας.
Ζώνης χονδρεμπορίου και αποθηκών στο Τσας, στην περιοχή επέκτασης.
Ζώνης περιβαλλοντικής αναβάθμισης περιοχών κατοικίας στο Ανδρώνι, το Ρωμέικο Γιαλό, την παλιά αγορά προς το λιμάνι, στο Τσας.
Ζώνη νέων προγραμμάτων παροχής ετοίμου σπιτιού στο Τσας, στην περιοχή επέκτασης και στο οικόπεδο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Ζώνης παροχής φθηνού οικοπέδου στο Τσας στην περιοχή επέκτασης.
Ζώνης κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση που καταλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού.

 

Β. Την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 1.9 σε κλίμακα 1:25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Προστασία των ακτών Ρωμέικου Γιαλού όρμων Πλατύ και παραλίας Αυλώνας.
Προστασία του Κάστρου σαν χώρου ιστορικού ενδιαφέροντος και αξιόλογων κτισμάτων μέσα στον οικισμό.
Απομάκρυνση του στρατοπέδου από το Ρωμέικο Γιαλό.
Απομάκρυνση από τον οικισμό κάθε οχλούσας εγκατάστασης και φύτευση των καταλλήλων χώρων μέσα και γύρω από αυτόν.

 

Γ. Την οργάνωση των δικτύων χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών όπως φαίνεται στους χάρτες Π - 2.1.1, Π - 2.1.2 σε κλίμακα 1:25.000, 1:5.000.

 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Η διαπλάτυνση της παραπλεύρως στη Μητρόπολη οδού.
Η διάνοιξη οδού που θα συνδέσει τη σημερινή πλατεία των ΚΤΕΛ με την οδό Δημοκρατίας.
Η διαπλάτυνση του δρόμου του νοσοκομείου και άλλων δευτερεύουσας σημασίας στη γειτονιά Ανδρωνίου.
Η λειτουργία σαν συλλεκτήριων των οδών Δημοκρατίας, Ρωμέικου Γιαλού, Ανδρωνίου από Τούρκικο Γιαλό προς επαρχιακό από εκκοκιστήριο προς Ρωμέικο Γιαλό.
Η δημιουργία νέου περιφερειακού δρόμου ανατολικά του οικισμού.
Η δημιουργία και βελτίωση πέντε ισόπεδων κόμβων επί της οδού Δημοκρατίας.
Η δημιουργία χώρων στάθμευσης στο κληροδότημα του Δήμου στον περίβολο της Μητρόπολης, στην πλατεία που σήμερα είναι τα ΚΤΕΛ, στο κληροδότημα της Μητρόπολης.
Η μεταφορά του τερματικού σταθμού των Υπεραστικών λεωφορείων σε τμήμα του οικοπέδου της Φιλοδασικής.
Η επέκταση του λιμανιού στη νότια πλευρά του Τούρκικου Γιαλού και βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

 

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνεται στους χάρτες Π - 2.2.2, Π - 2.3.2, και Π - 2.4.2, Π - 2.6.2 και Π - 2.7.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

 

1. Δίκτυο ύδρευσης.

 

Την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης στον οικισμό και την επέκτασή του στις περιοχές επέκτασης.

 

2. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - δίκτυο ακαθάρτων αντιπλημμυρική προστασία.

 

Την κατασκευή δικτύου ομβρίων στο Ανδρώνι με εκβολή στα Ρηχά Νερά και δικτύων για την υπόλοιπη πόλη με 2 σημεία εκβολής στο Ρωμέικο Γιαλό.
Τη διαμόρφωση της κοίτης του χειμάρρου Αγίας Τριάδας.
Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και προσθήκη νέων όπου απαιτούνται.

 

3. Ενεργειακό σύστημα.

 

Τη διατήρηση του υφισταμένου δικτύου με τοποθέτηση υποσταθμών μεγαλύτερης ισχύος στις περιοχές της επέκτασης και προσθήκη νέων όπου απαιτούνται.

 

4. Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Την επέκταση του κέντρου ώστε να αποκτήσει ικανότητα 5.000 - 6.000 γραμμών.
Την τοποθέτηση κατανεμητών για κάλυψη αναγκών στις επεκτάσεις.

 

Ε. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 3.1.2, Π - 3.2. και Π - 3.3., και ειδικότερα.

 

Τη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού και σημείων υδροληψίας στους κύριους αγωγούς του δικτύου ύδρευσης.
Την οργάνωση χώρων συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού στο σημερινό γήπεδο, στους αυλόγυρους των Δημοτικών Σχολείων και του Νοσοκομείου και σε σημεία που θα εντοπισθούν στην περιοχή επέκτασης.
Την προστασία από πλημμύρες με τη δημιουργία του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και τη διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου Αγίας Τριάδας.

 

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 16 χαρτών και 2 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 338/1985 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

2. Στην περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

a.338.86.1

a.338.86.2

a.338.86.3

a.338.86.4

a.338.86.5

a.338.86.6

a.338.86.7

a.338.86.8

a.338.86.9

a.338.86.10

a.338.86.11

a.338.86.12

a.338.86.13

a.338.86.14

a.338.86.15

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-01-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.