Απόφαση 3413/81

Απόφαση 3413/1981: Χαρακτηρισμός περιοχής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου της Επαρχίας Εδέσσης (νομού Πέλλης), ως οικιστικής, με κωδικό αριθμό 540041


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3413/1981: Χαρακτηρισμός περιοχής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου της Επαρχίας Εδέσσης (νομού Πέλλης), ως οικιστικής, με κωδικό αριθμό 540041, (ΦΕΚ 737/Δ/1981), 14-12-1981.

 

Ο Νομάρχης Πέλλης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

 

β) Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος 122/1980 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τους οικείους Νομάρχες του Νομού Πέλλης και Πιερίας δια τον χαρακτηρισμό περιοχών ως οικιστικών.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 81/1980 περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων.

 

2. Τα υπ' αριθμούς 1208/1981 και ΔΥ/21-07-1981 έγγραφα των Υπουργείων Συντονισμού (Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) και Γεωργίας (Διεύθυνση Γεωργίας νομού Πέλλης).

 

3. Την υποβληθείσα μελέτη οικιστικής αναπτύξεως από την Κοινότητα Αγίου Αθανασίου νομού Πέλλης.

 

4. Την 54/1981 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παναγίτσας νομού Πέλλης.

 

5. Την 12/1981 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου.

 

6. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, νομού Πέλλης που διατυπώθηκε στο θέμα της 23ης Συνεδριάσεως της 01-10-1981 περί χαρακτηρισμού περιοχής της Επαρχίας Εδέσσης, ως οικιστικής, το συνοδεύον σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε το χαρακτηρισμό της προταθείσης περιοχής της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, ως οικιστικής με κωδικό αριθμό 540041 εντός των ορίων του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος, υπό κλίμακα 1:5000, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας μας.

 

Η ανάπτυξη της ανωτέρω περιοχής θα γίνει δια της θεσπίσεως όρων δομήσεως με δαπάνες της ομώνυμης Κοινότητας Αγίου Αθανασίου.

 

a.3413.81

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Έδεσσα, 08-10-1981

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.