Προεδρικό διάταγμα 81/80

ΠΔ 81/1980: Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 81/1980: Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων, (ΦΕΚ 27/Α/1980), 29-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών κ.λ.π.

 

2. Την υπ' αριθμό 1166/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

 

3. Την ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ.2.1.1/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 106/Β/1979) περί αποκαταστάσεως της ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/29-03-1978 αποφάσεως περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου

 

4. Την υπ' αριθμό 8/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού και του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων,

 

αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Ειδικές χρήσεις

Άρθρο 2: Στοιχεία ειδικών χρήσεων

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4: Αμιγής κατοικία

Άρθρο 5: Γενική κατοικία

Άρθρο 6: Μη ιδιαιτέρως οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 7: Οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 8: Πολεοδομικά Κέντρα

Άρθρο 9: Αναψυχή - Παραθεριστική κατοικία - Τουρισμός

Άρθρο 10: Λοιπές ιδιαίτερες χρήσεις

Άρθρο 11: Χωρία

Άρθρο 12: Λοιπές μικτές χρήσεις

Άρθρο 13: Κοινόχρηστοι χώροι

Άρθρο 14: Λοιποί ελεύθεροι χώροι

Άρθρο 15: Περιοχές προς μελλοντικό καθορισμό

Άρθρο 16: Δομική εκμετάλλευση

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 23-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.