Απόφαση 3420/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ενότητα Α: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Καλλίθηρο (Δημοτική Ενότητα Ιταμού)

 

1. Υπηρεσία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

2. Υπηρεσία Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

3. Υπηρεσία Οικονομικών θεμάτων

 

1. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

 

Ενότητα Β: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Καλλιφώνιο (Δημοτική Ενότητα Καλλιφώνιου)

 

1. Υπηρεσία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

2. Υπηρεσία Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

3. Υπηρεσία Οικονομικών θεμάτων

 

1. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

 

Ενότητα Γ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Σταυρό (Δημοτική Ενότητα Κάμπου)

 

1. Υπηρεσία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

2. Υπηρεσία Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

3. Υπηρεσία Οικονομικών θεμάτων

 

1. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

 

Ενότητα Δ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την Μητρόπολη (Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης)

 

1. Υπηρεσία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

2. Υπηρεσία Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

 

3. Υπηρεσία Οικονομικών θεμάτων

 

Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.